CO2 verminderen

Negentig procent van de uitstoot kunnen we afbouwen door energie te besparen en te investeren in hernieuwbare energie, andere mobiliteit en duurzame landbouwtechnieken. Wegtransport, energiecentrales, industrie, landbouw en huishoudens zijn de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Die bronnen zijn de belangrijkste oorzaken van uitstoot van broeikasgassen en verlies van biodiversiteit.

Een milieu dat ons gezonde lucht en een groene omgeving geeft

Ongezonde lucht zorgt voor 7 miljoen doden per jaar en toch blijven we de lucht vervuilen. Een groene omgeving zorgt voor rust bij de mensen en helpt tegen de opwarming van de steden. Een lager energieverbruik en energiezuinigheid zijn noodzakelijk voor een overgang naar een hernieuwbare samenleving.

 • Een absolute stop van vervuilende projecten zoals Ineos (schaliegas moet verboden worden want zeer vervuilend)
 • Een onmiddellijke betonstop; bebouwing moet beperkt worden tot 66 % van de bouwgrond, de rest moet onverhard zijn
 • Kappen met kappen bossen; circa 80% van de ontbossing komt door landbouw en met name voor vijf producten: vee, palmolie, soja, cacao en pulp/papier.
 • Geen handelsakkoorden die slecht zijn voor het klimaat
 • STOP alle reclame voor fossiele brandstoffen
 • Ook open parkings zou men kunnen verplichten om één boom te planten per 4 parkeerplaatsen.
 • Transport kost meerekenen in prijs van producten

Investeren in hernieuwbare energie

Er moet zoveel mogelijk gekozen worden voor eigen energie, geen import van energie, liefst geen buitenlandse aandeelhouders (Engie).

Betaalbare energie: De prijzen voor gas en elektriciteit zijn voor veel mensen een groot probleem. Dit zijn nochtans basisbehoeften. Het zou dus betaalbaar moeten zijn. BTW zou voor alle basisbehoeften op 6 % moeten worden gebracht. Als dit met kernenergie moet dan is het zo. Liever geen gas van Rusland dat de democratie niet beschermt.

 • Help de burger
 • om een zonnepaneel en batterij te plaatsen.
 • met de isolatie van zijn woning.
 • om van zijn gasverslaving af te geraken door een warmtepomp te plaatsen
 • Verplicht de bedrijven
 • om zonnepanelen en batterijen te plaatsen
 • om maximaal hun kantoren te isoleren
 • om zoveel mogelijk personeel uit de eigen regio aan te werven

Maak de kantoren van de staat energiezuinig.
Bedenk andere mogelijkheden om de CO2 naar beneden te krijgen. Geen enkel idee is te gek als het rendabel is.