Van Individu naar Wijk

De omslag naar een klimaatneutrale samenleving is nog te veel een initiatief van het individu. Dat kan anders. We moeten systematisch, wijk per wijk, mensen helpen om de overstap te maken. Een democratie, daar moet je actief aan werken. We beseffen dat soms te weinig.” Tim Goedemé, armoede-expert

Moeten we daarom niet teruggrijpen naar een zeker vorm van populisme?

Waarom? Het is toch geen fataliteit? Je doet alsof idioten een fataliteit zijn. Maar idioten, die worden gemaakt. En daarom leven we nu in een wereld vol idioten.Ze zijn gecreëerd door een onderwijssysteem dat ingestort is, door een culture merdique, een misprijzen voor cultuur, een debiele mediacultuur.Maar de natuurlijke idioot bestaat niet. Hij wordt zorgvuldig, […]

De utopie van een horizon

Ze staat aan de horizon…Ik zet twee stappen, en zij zet twee stappen bij me vandaan.Ik zet tien stappen en de horizon rent tien stappen verder.Hoelang ik loop, de horizon zal ik nooit bereiken.Wat heb je aan een utopie? Dat zal ik zeggen, je gaat ervan wandelen. Eduardo Galeano, Uruguayaans journalist en schrijver

Ik twijfel of ik nog langer wil schrijven

Waarom twijfel ik? Ik kan het niet meer aanzien. Ik word er zo moe van. In de voorbije jaren heb ik op regelmatige basis mailtjes gestuurd naar alle politieke partijen, maar telkens kreeg ik een keurig nietszeggend antwoord. Al die antwoorden werden geschreven door kabinets- of politieke medewerkers, waarbij ik meestal twijfelde of mijn boodschap […]

Weten en niet weten

De man die niet weet, maar niet weet dat hij niet weet, is een idioot. Mijd hem.De man die niet weet, en weet dat hij niet weet, is een leerling. Onderwijs hem.De man die weet, maar niet weet dat hij weet, slaapt. Maak hem wakker.De man die weet, en weet dat hij weet, is een […]

Landbouw en veeteelt

“Het is een systeem waarin we vier keer voor ons voedsel betalen. We subsidiëren de landbouwer, we kopen ons voedsel, we betalen voor de gezondheidsgevolgen van een disfunctioneel voedingssysteem waar alles verrijkt wordt met vet, suiker en zout en tot slot dragen we de kosten van de degradatie van bodems, landschappen en biodiversiteit. Als je […]

Ik-gerichte maatschappij

Willen we een ik-gerichte maatschappij gestoeld op het recht van de sterkste, bezit en geregeld door koude selectieve rechten waarin repressie en sociale ongelijkheid zegevieren of kiezen we voor een warme, solidaire maatschappij zonder armoede en waar iedereen zich kan ontplooien naar zijn mogelijkheden, zonder onderscheid in afkomst of gender?” Myriam Joos, in MO van […]