Wat beweegt mensen? Welke doelen hebben mensen?

Is de mens alleen maar een “ik” die maximaal aan behoeftebevrediging doet?Of heeft hij ook andere motieven of beweegredenen?Welke doelen of drijfveren gebruikt hij? En hoe ontstaan die? Als je wordt geboren ben je compleet afhankelijk van je ouders. Zonder zorg en eten gaat een baby dood. Later leer je van alles van je ouders […]

Basisrecht Wonen

Het verdwijnen van diersoorten en ecosystemen, de uitsluiting en marginalisering van zo veel mensen, het gebrek aan woonruimte in talloze steden, het gebrek aan publieke ruimte in onze steden, dat we nauwelijks toegang hebben tot de natuur… al deze problemen zijn bijna allemaal ontsprongen aan het idee dat ‘land’ iets is dat je privé kunt […]

Basisbehoeften en de Index

Iedereen heeft recht op een basiswelvaart: goed en voldoende voedsel, onderdak, water, sanitair, gezondheidszorg, elektriciteit. Geen enkel mens zou honger moeten lijden, zich zorgen moeten maken om onderdak, of met onbetaalde rekeningen moeten zitten omdat het geld er gewoon niet is. Als dit niet goed geregeld is, dan is dat niet alleen slecht voor deze […]

De verkiezingen komen er aan, lieve vrienden.

“Voor wie de boel een beetje volgt is er weinig om vrolijk over te zijn op dat vlak, want elke dag verglijden we verder richting een algeheel corrupte (en daardoor ook disfunctionele) maatschappij, waarbij Vlaanderen steeds meer trekjes begint te krijgen van het maffia-gedomineerde zuid-Italië. Het probleem daarbij is dat té veel economische activiteit zich […]

Onze kijk op de wereld

We kijken naar de wereld vanuit onze leefwereld, vanuit de ervaringen in ons leven, vanuit onze opvoeding en opleiding, vanuit onze comfort-zone. En wat gebeurt er als men uit zijn comfort-zone gehaald wordt? Men voelt zich dan ongelukkig, de kluts kwijt, onzeker want men kent deze situatie niet. Toch dromen velen onder ons van een […]

Tijd voor grondige debatten

Een aantal partijen willen meer staat, anderen willen minder. Er lijkt ook een verschil te bestaan tussen het zuiden en het noorden. Hoe moet het verder? Moeten we eerst een debat over de kerntaken beginnen of moeten we eerst werken aan de staatshervorming? Of misschien moeten we eerst de belastingen hervormen? Welke zijn de basisbehoeften […]

Besparen op het parlement?

Besparen op de democratie? Plots vinden alle partijen dat er teveel parlementsleden zijn. Is dat het echte probleem of proberen politici alleen maar om hun slecht imago een beetje op te poetsen? Zou het niet eerder het gebrek aan luisteren naar de bevolking zijn wat het echte probleem is. Mensen vertrouwen de politici niet meer […]