De Zeven opmerkingen over ‘de politiek’

Denkt u er ook zo over?

Help ons dan om er iets aan te doen. We hebben veel mensen nodig om dit te realiseren. Alleen Samen lukt het.

Wat willen wij?

1 Wij willen samen met u ijveren voor een eenvoudige staatsstructuur, waarin duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft en waarvoor minder fulltime parlementsleden nodig zijn. Het is de hoogste tijd om het parlement terug de taak te geven waarvoor ze gekozen zijn, namelijk het vertegenwoordigen van de kiezer. Niet langer de slaaf van de partijvoorzitters en hun studiediensten.

2 Wij willen samen met u ijveren voor een nieuwe democratie waar de burger participeert en echte inspraak heeft door referenda, petities, wijkcomités, burgerfora en burgerpanels. Beslissingen moeten zo dicht mogelijk bij de burger genomen worden zodat het contact tussen politici en volk niet verloren gaat.

3 Wij willen samen met u ijveren voor een nieuwe vorm van bestuur, los van de partijen. Wij willen dat het samenstellen van een nieuw bestuur en het bepalen van het aantal beleidsverantwoordelijken (schepenen, ministers, …) op alle niveau’s niet gebeurt door coalities te vormen, maar door een samenwerking aan te gaan in het voordeel van de burgers.

4 Wij willen samen met u ijveren voor een democratisch bestuurde EG, waarbij het parlement meer zeggenschap heeft en de commissie minder. We willen dat ook de ECB een democratische controle heeft. Wij willen dat de lobbying bij de commissie aan banden wordt gelegd door meer openheid van bestuur te garanderen.

5 Wij willen samen met u ijveren voor een echt eengemaakt statuut, zodat men volgens de periode in zijn leven kan kiezen voor een job in een of ander statuut, soms parttime en soms fulltime afhankelijk van de periode in uw leven. Wij willen dat de pensioenopbouw en de andere voordelen voor iedereen gelijk zijn.

6 Wij willen samen met u ijveren voor eerlijke belastingen die meer het kapitaal belasten en minder de arbeid. Wij willen dat een open debat komt over basisbehoeften van alle mensen om daarna de staat voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen inzake deze basisbehoeften. Er is in de wereld een groeiende ongelijkheid.

7 Wij willen samen met u ijveren voor een nieuw sociaal systeem voor onze kinderen, waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om hun leven op een waardevolle manier in te richten en dit in een gezonde omgeving.

We kunnen er samen iets aan doen.

Wilt u er andere bij betrekken, stuur deze link dan door naar uw vrienden.
Indien u wilt meewerken neem contact op met mij: guido.rosquin@gmail.com