Guido droomt van een nieuwe partij, die de democratie een nieuw elan geeft

Horen, Zien & Zwijgen doen we te veel

Horen, zien en zwijgen wordt al jong aangeleerd. Kinderen die er zich niet aan houden, krijgen de les gespeld. Vrijwel iedereen leert in de pas lopen. Over tekortkomingen en fouten van met gezag beklede, hogergeplaatste personen (bijvoorbeeld ouders) en instanties (bijvoorbeeld scholen) leer je als vanzelfsprekend zwijgen. In 1989 gaf de Noord-Amerikaanse kunstenaar Keith Haring de apen het silhouet van mensen om ze tot actie aan te zetten.

We mogen niet langer zwijgen, we kunnen het niet langer accepteren!

We moeten stoppen met te zeggen dat we er niks aan kunnen doen. Ondanks onze kritiek op de huidige politici, blijven we stemmen voor hen. Ja, het is moeilijk om voor een andere aanpak te kiezen aangezien die er niet is. Het zal heel wat moeite kosten om het te realiseren maar het is mogelijk. We moeten stoppen met erover te praten en we moeten beginnen er iets aan te doen. Een nieuwe partij is een hele opgave, want men begint zonder geld en zonder bekendheid. Enkel Samen kan het lukken.

Ik zoek naar ‘Redelijke’ Revolutionairen

Dat zijn vrijwilligers, gemotiveerde burgers, burgergroepen die SAMEN willen dromen van een mooie toekomst en die er NU aan willen beginnen bouwen, die SAMEN willen zoeken =naar een veilige en democratische ruimte voor ALLE mensen.

LAAT ONS SAMENWERKEN EN ONS ORGANISEREN.
Alleen samen is het mogelijk om iets te veranderen. Politici zullen enkel luisteren naar een grote groep die samen opkomen voor een betere wereld. Door de social media wordt de stille meerderheid niet meer gehoord.

Ik zoek lokale partijen en burgergroepen om samen een lijst te maken voor Federaal en Vlaams parlement.
Wij staan nog maar aan het begin, alleen een beperkt aantal mensen hebben een ‘gevoel van hoogdringendheid’.

Een nieuwe partij enkel voor het Vlaams en het Federaal Parlement moet mogelijk zijn door te gaan samenwerken met allerlei lokale partijen en burgergroepen. Problemen met de democratie kunnen alleen op die niveau’s aangepakt worden. De sociaal-economische problemen zijn NIET voor de nieuwe partij, enkel het herwinnen van de democratie. Samen beslissen we enkel over dingen die de democratie bevorderen of herstellen. Iedereen die meedoet beslist zelf als hij moet stemmen voor sociaal-economische thema’s of lokale aangelegenheden.

Wij willen een op teams gebaseerde organisatiestructuur opzetten, waar de basis beslist. Het is dus de bedoeling dat elke deelnemende organisatie (lokale partij, burgergroepen, enz.) een team is dat samen met de andere teams werkt naar het verbeteren van de democratie en het beleid samen met de burger.

Wij zoeken 300.000 mensen voor ons project ‘Democratie’

Om in ons land iets gedaan te krijgen heb je minstens 300.000 mensen nodig die achter je partij staan. Anders heb je helemaal geen impact op de politiek. Daarom hebben wij uw hulp nodig. Doe mee, werk mee en maak ons bekend zodat we bij de volgende verkiezingen invloed kunnen uitoefenen op de bestaande partijen en een begin kunnen maken met het behalen van onze doelen.

Misschien kunnen we er samen iets aan doen. Wilt u er andere bij betrekken, stuur deze link dan door naar uw vrienden.
Indien u wilt meewerken neem contact op met mij: guido.rosquin@gmail.com

Lees ook De Zeven opmerkingen over de politiek:

Wij kunnen er samen iets aan doen

Wilt u er andere bij betrekken, stuur deze link dan door naar uw vrienden.
Indien u wilt meewerken neem contact op met mij: guido.rosquin@gmail.com