Naar 3 beslissingsniveaus

Thomas vindt dat er teveel politieke niveaus zijn! #Goed Bestuur vraagt om het aantal niveaus waarop beslissingen worden genomen te verminderen tot 3 Belgische niveaus naast het Europese. We moeten ervoor zorgen dat beslissingen op één niveau zitten, dus geen bemoeienis meer van een hoger niveau. We moeten duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden per niveau vaststellen. “De […]

Verontrusting

“Ik begrijp tot mijn schrik en verontrusting nu hoe eenvoudig het is om in slaap te worden gesust door de traagheid aller dingen en om slaapwandelend naar een dictatuur geleid te worden. Ik besef hoe gemakkelijk het is om je schouders op te halen bij kleine veranderingen die je niet persoonlijk raken, tot het moment […]

Van 54 naar 14 ministers

Marie vindt dat 54 ministers & staatssecretarissen veel te veel ! Goed Bestuur vraagt het verminderen van 54 ministers en 5 staatssecretarissen naar 14 ministers, geen staatssecretarissen meer en niet langer regionale ministers maar met behoud van een minister-president voor elk gewest. “Het ellendige van politieke grappen is dat ze soms minister worden.” Wiet van […]

Van 472 naar 334 parlementairen

Nicolas vindt 472 parlementairen veel te veel ! #Goed Bestuur vraagt het verminderen van het aantal parlementairen van alle momenteel bestaande 6 parlementen. Door de structuur te veranderen kunnen we het aantal fulltime parlementsleden verminderen van 472 naar 334.  Als we een blanco stem laten vertegenwoordigen door lege zetels, dan vermindert het aantal te betalen […]

Hoeveel Parlementen hebben we nodig?

Laura vindt dat 6 parlementen veel te veel is en te duur! #Goed Bestuur vraagt om de verkiezing van 6 parlementen terug te brengen naar de verkiezing van 1 federaal parlement met 3 geïntegreerde gewest-parlementen (Vlaams, Waals & Brussels). Door deze integratie en verplichte interactie zal de communicatie met de andere gewesten gemakkelijker worden en […]

Gelukkig Nieuwjaar

Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en vooral een goede gezondheid.Help mekaar om gelukkiger te worden. Alleen door samen naar iets toe te werken wordt men gelukkiger, niet door het eigen geluk na te streven. En we zullen moeten samenwerken om terug baas te worden over de democratie. 2024 wordt een jaar van verkiezingen, dus […]