Subsidies anders uitgeven

Amber vindt dat geld geven aan bedrijven anders moet! #Goed Bestuur vraagt voor het verstandig uitgeven van geld van de staat. We kunnen bedrijven wel helpen maar niet onvoorwaardelijk; wie subsidies ontvangt mag de volgden 2 jaar geen dividend uitkeren. Subsidies dienen niet om aandeelhouders te plezieren, maar om het bedrijf te helpen. “Politiek interesseert […]

Vinger op de knip

Julie vindt dat er teveel met geld gemorst wordt! #Goed Bestuur vraagt om belastinggeld op een goede en rechtvaardige manier te besteden en om de toekomstige generaties niet op te zadelen met een enorme schuld. “Welvaart kan niet worden hersteld door overvallen op de publieke Schatkist.” Herbert Hoover, Amerikaans 31ste president Hoe is het nu? […]

Een nieuwe maatschappij opbouwen

Leslie vindt dat migratie anders moet gebeuren ! ##Goed Bestuur vraagt om migratie anders aan te pakken, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige inwoners en met de nieuwe. Dit vereist is een nieuwe maatschappij. “ Hoe homogener (religieus, taalkundig, etnocultureel, etc.) een samenleving, hoe groter het vertrouwen in mekaar. Hoe heterogener, hoe sterker het […]