Een nieuwe kijk op Europese organisatie

Manon vindt dat EU niet democratisch functioneert ! #Goed Bestuur vraagt om de EU op democratische manier te besturen. Europa moet ervoor zorgen dat de democratie en de mensenrechten in al zijn lidstaten werken en dat dit leidt tot een betere samenleving (economisch en sociaal) in alle deelnemende landen “Stel dat we een grove kam […]

Een nieuwe toekomst voor de jeugd

Charlotte vindt dat er te weinig aan de toekomst gedacht wordt #Goed Bestuur vraagt om een nieuwe aanpak voor de jeugd. Een nieuw sociaal contract dat eenvoudig is maar ook eerlijk. Het moet zorgen voor een gemeenschap die niet alleen gericht is op presteren maar ook oog heeft voor het fysieke en mentale welzijn van […]

Sociale Zekerheid vereenvoudigen

Lucas vindt dat de sociale zekerheid te ingewikkeld is ! #Goed Bestuur vraagt om een vereenvoudiging van de sociale zekerheid waarbij mensen niet ondergebracht worden in veel te veel verschillende statuten. “België is een land met een complexe staatsstructuur. Het is als een lasagne, met veel bestuurlijke lagen. Op elk van die lagen zijn politici, […]

Eerlijke verdeling van de lasten

Lisa vindt dat de rijken meer belastingen moeten betalen ! #Goed Bestuur vraagt om een eerlijke, rechtvaardige verdeling van de lasten. Laat de superrijken en de multinationals meer bijdragen door meer belastingen te betalen. “De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.”Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, 1869-1948. Hoe is het nu? […]

Minder gesjoemel met intercommunales

Mehdi vindt dat intercommunales teveel sjoemelen ! #Goed Bestuur vraagt om de activiteiten van intercommunales te beperken tot hun kanton, het doorzichtiger maken van hun beleid en vooral het terug onderwerpen aan een echte democratische controle. “Bijna elke politicus in ons land kent de intercommunales zeer goed, maar weinigen spreken erover. Zo is het reilen […]