De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

In 1948 had de wereld zijn aandacht volledig gericht op de nieuwe Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Onder het bezielende voorzitterschap van Eleanor Roosevelt – weduwe van President Franklin Roosevelt, zelf actief voorvechtster van mensenrechten en de VN afgevaardigde van de Verenigde Staten – ging de Commissie aan de slag met het opstellen van een […]

Zolang er beslissingen genomen worden met een gewone meerderheid, zal de ene helft van de bevolking opgezet worden tegen de andere helft.

De meerderheidsregeringen zoals we die nu kennen hebben het parlement uitgeschakeld. Wetten worden enkel proforma in het parlement gestemd. Alle parlementsleden van de meerderheid worden verplicht voor een voorstel van de regering te stemmen, partijdiscipline noemen ze dat. Een discussie in het parlement is enkel nog een mediagebeuren, maar wel heel slecht  parlementair theater.  Hoe […]

De Verenigde Naties (1945)

 Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, die voortwoedde van 1939 tot 1945, waren steden door heel Europa en Azië verworden tot smeulende puinhopen. Miljoenen mensen waren omgekomen, miljoenen anderen waren dakloos of uitgehongerd. Russische troepen omsingelden de laatste resten van het Duitse verzet in de platgebombardeerde hoofdstad Berlijn. In de Stille Zuidzee voerde de […]

De eerste Geneefse Conventie (1864)

 In 1864 woonden zestien Europese landen en verscheidene Amerikaanse staten een conferentie bij in Genève, op uitnodiging van de Zwitserse Bondsraad, en op initiatief van het Geneefse Comité (het Rode Kruis). De diplomatieke conferentie werd gehouden om een verdrag te sluiten inzake de behandeling van soldaten die in de strijd gewond waren geraakt. De voornaamste […]

‘Soevereine burgers zouden ongelimiteerde ongelijkheid niet toelaten. Parlementen wel’

De economie zoals ze vandaag draait, heeft te veel ongewenste effecten op de mens en de planeet. Wereldwijd vinden honderden bedrijven en verschillende overheden zich terug in de nieuwe economische logica van Christian Felber. Democratie is daar een wezenlijk onderdeel van. Hoe werkt zijn model precies? Lees verder: https://www.triodos.be/nl/artikelen/2020/christian-felber-de-economie-voor-het-gemene-goed-triodos-bank?fbclid=IwAR0HIQydlLDiDQRAo5JvJUGxnbYZWuHZlf2VP6N00pTQllUvO95XqkjORzU

Nieuwe oplossingen voor een nieuwe tijd

Nieuwe tijden vereisen nieuwe oplossingen. Om de mensen van het onderwijs te belonen voor hun inspanningen en vooral om nieuwe leerkrachten aan te trekken is vernieuwing nodig. Of deze voorstellen voor de vakbond aanvaardbaar zijn weet ik, maar ik hoop wel dat ook zij zullen begrijpen dat vernieuwing noodzakelijk is. Twee voorstellen om het beroep […]

Franse Revolutie

De Vrijheid leidt het volk is een schilderij van de Franse schilder Eugène Delacroix. De Place de la Bastille is een plein in Parijs. Hier stond vroeger de Bastille Saint-Antoine, bekend geworden onder de verkorte aanduiding La Bastille. Dit was een burcht-gevangenis in Parijs, die bekend werd door de bestorming ervan op 14 juli 1789, […]

Dag van de persvrijheid

Een vrije wereld waarin dialoog mogelijk blijft en een vrije pers haar werk kan doen, lijkt een naïeve droom op een moment dat grote stukken van de wereld in brand staan. In De Morgen van 03/05/18 schrijft Paul Dujardin, CEO van BOZAR, het volgende:  “In tijden van conflict en oorlog is de waarheid steeds het […]