Naar minder macht voor de partijen

“In een democratie beslissen de burgers de richting die ze willen uitgaan. Dat is vandaag niet meer het geval, want van het nationale niveau ging veel beslissingsmacht naar Europa, en in de EU werd de macht steeds bureaucratischer.”David van Reybrouck, Belgisch cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. De burger in dit land heeft een nieuwe filosofie: de filosofie […]

Scheiding der machten

Government of the peoply, by the people, for the people. Lincoln – (1809 – 1865) – 16de president van de Verenigde Staten Hoe ziet dat eruit, een regering van het volk, door het volk en voor het volk. Gaan we dan met zijn allen alles beslissen? Iedereen begrijpt wel dat dit onmogelijk is. Daarom geven we […]

Subsidiariteit

Politici hebben zeker niet het monopolie op de wijsheid, maar beginnen wel een monopolie op de macht te krijgen (samen met de multinationals). Dit is een ongunstige ontwikkeling. Hoe meer macht gecentraliseerd wordt, hoe minder democratisch ze wordt. Daarom moeten we terug naar de essentie. We willen dat onze maatschappij bestuurd wordt door verkozen mensen […]

Wat zijn de kenmerken van een democratie?

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens […]

Neem een beslissing NU

‘Dit land is op, maar wie heeft het medicijn?’ Herman Matthijs (UGent, VUB) in Knack, 22/06/20 Nog nooit in de geschiedenis van ons land is er zoveel chaos in de Wetstraat geweest. De door de kiezers gekozen partijen slagen er niet in om samen te werken in het voordeel van de burgers. Het enige wat […]