Naar meer … betrokkenheid burger

“Twintig jaar lang preekte ik tegen de studenten van Princeton dat het referendum en het volksinitiatief nonsens waren. Sindsdien heb ik mij erin verdiept en nu wil ik mijn excuses aanbieden aan deze studenten. Directe democratie is de waakhond van de democratie. Het neemt macht uit de handen van de bazen en geeft het in […]

Mensenrechten Artikel 14

Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolging wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Naar minder …

Minder postjes Er moeten niet meer ministers zijn dan er ministeries zijn en er zijn al helemaal geen staatssecretarissen nodig. Dit is een uitvinding van de partijen om postjes aan partijvrienden te kunnen bezorgen. Een kloek zorgt voor haar kroost.  Ook in de kabinetten moet er gesnoeid worden. Ministerkabinetten in Duitsland en Nederland tellen slecht […]

Mensenrechten Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.

“Herbronnen” voor de uitvoerende macht

“Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.”  Charles de Montesquieu, Franse filosoof Wat is het doel van coalitievorming of regeringsvorming?  Zoveel […]