Welke bevoegdheden moeten naar het Europese niveau?

Volgens het subsidiariteitsbeginsel moeten alleen die bevoegdheden naar Europa gaan die niet kunnen uitgevoerd kunnen worden op een lager niveau en dat zijn die bevoegdheden die een grensoverschrijdend effect hebben. Het mag niet de bedoeling zijn om alleen maar macht naar dat niveau te brengen. Zeker geen concentratie van alle macht. Besluitvorming over de grensoverschrijdende […]

Jeugd

Jeugd is geen periode van het leven, maar een geestesgesteldheid, een wilskwestie, een dimensie van de verbeelding, een emotionele kwaliteit, een overwinning van moed over schuchterheid en van drang naar avontuur over zucht naar comfort. Men wordt niet ouder door de jaren, men wordt oud door zijn idealen op te geven. Jong zijn is hij (zij) die […]

Europese samenwerkingen anders bekeken

We spreken momenteel van een Europa met meerdere snelheden, waarmee bedoeld wordt dat niet iedereen even ver wil gaan met de Europese integratie. We moeten vermijden dat een of enkele lidstaten de vooruitgang van de anderen blokkeren. Er zijn landen die niet meedoen als het over de Euro gaat, of over Schengen, of over migratie […]

Mensenrechten Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring mag zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard dan ook te verrichten, die afbraak van een van de rechten en vrijheden in deze verklaring genoemd, ten doel hebben.

Hoe moet het nu verder met Europa?

De oorsprong van de Europese Unie Van oorsprong was de Europese Unie – aanvankelijk onder de naam E.G.K.S. – een nobel streven om door middel van een gemeenschappelijke kolen en staal markt stabiliteit in het naoorlogse Europa te verkrijgen. In de afgelopen decennia is het uitgegroeid tot een economisch machtsblok van meer dan twintig landen, […]

Mensenrechten Artikel 29

Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen welke bij de wet zijn vastgesteld, en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten […]

Wat is er mis met Europa?

Enkele ideeën  Jonathan Holslag schrijft over Europa het volgende:  “In vergelijking met China of de Verenigde Staten is Europa een watjessamenleving geworden. De middenklasse heeft zich teruggetrokken in haar kookboeken-bibliotheken en slaat vanuit haar gesubsidieerde passief-woningen gade hoe de wereld voorbij raast. Terwijl overbetaalde ambtenaren de samenleving arm rekenen, worden hun kinderen onderworpen aan bezigheidstherapie […]