Mensenrechten in de grondwet?

“Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden.” Jimmy Carter, (Plains (Georgia), 1 oktober 1924) is een Amerikaans oud-politicus van de Democratische Partij. Hij was de 39e president van de Verenigde Staten van 1977 […]

Kiessysteem

Gelijk kiesrecht voor alle burgers van een regio is een ‘must’. Bij alle verkiezingen in België is er evenredige vertegenwoordiging (Art. 62, Grondwet). In een systeem met evenredige vertegenwoordiging krijgt een partij een aantal zetels naar verhouding van het aantal stemmen over het gehele gebied. Iedere burger heeft recht op slechts één stem; algemeen enkelvoudig […]

Ballen tonen, verdorie.

Maak vliegreizen duurder. Maak nú werk van de betonstop. Subsidieer de korte keten in plaats van de industriële landbouw. Het is toch waanzin dat wij onze gronden uitputten om patatten te exporteren naar China? En de Boerenbond is daar fier op, hè. Dat zijn maar enkele voorbeelden. Dúrf out-of-the-box denken.’ Mieke Vogels, Voormalig Groen-boegbeeld

Meer legitimiteit

De globalisatie is voor veel mensen moeilijk. De afstand tussen de burger en de internationale beslissingsorganen alsook de afstand tussen de politiek en de burger wordt steeds groter. De beslissingen worden steeds verder van de burger genomen; gefusioneerde gemeenten, provincies (onduidelijk voor de burger), Vlaams Parlement, Federaal parlement, Europese Commissie, Europees parlement, ECB, Nato, Verenigde […]

Economie  van het Gemene Goed

“De Economie voor het Gemene Goed heeft een sterke democratische dimensie. De meest fundamentele beslissingen moeten direct door burgers gemaakt worden, die vormen een leidraad voor alle andere politieke en economische beslissingen. De doelen van de economie bepalen is het allerbelangrijkste. Al de rest volgt daaruit.” Christian Felber, is een econoom die pleit voor een […]

Meer efficiëntie

Veel mensen maken zich terecht zorgen over onze democratie, waarin de burger niet langer beslist maar wel de partijen. Onze democratie is dus geëvolueerd naar een particratie met alle gevolgen ervan voor een democratisch beleid. Het beleid is niet meer in het voordeel van de burger, maar voor het imago van de partij.De politiek evolueert […]

Vakbond 2.0

De uitdagingen voor de toekomst zijn enorm, maar wel totaal anders dan wat de vakbond nu verdedigt:° duurzaamheid wordt het grote doel voor een leefbare wereld: de vakbonden houden net als bedrijfsleiders van groei want dan kunnen ze weer eisen stellen voor een nog hoger loon of aanvullende arbeidsvoorwaarden.° laag geschoolden krijgen het steeds moeilijker […]

Maatschappelijke polarisatie

“Leidende politici wakkeren de maatschappelijke polarisatie over grote vraagstukken als de milieucrisis aan door ze op hun beloop te laten en pas op het laatst, als ze met de rug tegen de muur staan, in actie te komen. De teleurstelling en frustratie over deze inertie vreten het democratisch engagement van mensen aan, niet het minst […]

Moet dit echt gebeuren voor onze politici wakker worden?

De kosten van falen van COP26 zijn astronomisch. Studies hebben aangetoond dat het verschil tussen 1,5 en 2 graden Celsius kan leiden tot het verdwijnen in zee van kleine eilandstaten, de dood van koraalriffen, extreme hittegolven, overstromingen en bosbranden, en alomtegenwoordige mislukte oogsten. Dat vertaalt zich in veel voortijdige sterfgevallen, meer massale migratie, grote economische […]

Wijkcomités

Wijkcomités zijn niet verkozen burgers die zich willen inzetten voor hun wijk. Iedere wijk zou een wijkcomité moeten krijgen aangevuld met een aantal verantwoordelijkheden van de gemeente, uiteraard dingen die lokaal beslist kunnen en moeten worden. Een wijkcomité moet de beschikking krijgen over een ruimte in de lokale lagere school. Mensen uit de wijk weten […]

Pensioenen

Vorig jaar was de sociale zekerheid goed voor de helft van alle inkomsten van de overheid via belastingen: 116 miljard euro vloeide naar de financiering van uitkeringen, gezondheidszorg en de pensioenen; deze laatsten dreigen de komende decennia de eerste twee volledig te gaan overschaduwen. “Een selectieve welvaartsstaat betekent dat een deel van de sociale verzekeringen […]

Onbeschaamd kapitalisme

“Ik weet niet wat er meer symptomatisch is voor het onbeschaamde kapitalisme, de uitbuiting en de wraakroepende ongelijkheid of het misprijzen van de elite voor de mensen die, hard werkend, gezonde levensjaren inboeten en dan te horen krijgen dat ze langer moeten werken om hun pensioen te bekostigen, want er is geen geld.” Marijke Persoone […]