De zin van het leven

De zin van het leven zit in de zorg voor de ander. Het gaat niet om neerbuigende barmhartigheid, meer om baatzuchtigheid. Geven maakt ons gelukkig, en zit in de kleinste geste. De troost is dat het zo eenvoudig is.” Levinas, Frans-joodse filosoof van Litouwse afkomst

Een nieuwe maatschappij opbouwen

Wat is een multiculturele samenleving ? Van een multiculturele samenleving is sprake als in een land diverse groepen met verschillende culturen met elkaar samenleven. Een multiculturele samenleving bevat veel verschillende etnische groepen. Een etnische groep ziet zichzelf als een aparte groep binnen een land. Op basis van hun etniciteit wordt dat door anderen ook zo […]

Menselijk kapitaal

Het neoliberalisme transformeerde de arbeider in een ondernemer wiens menselijk kapitaal – al zijn competenties en vaardigheden – een bron van inkomen is geworden. Hij beschrijft de mens als een competentiemachine. Het neoliberalisme moedigt ons aan om ons te beschouwen als elkaar beconcurrerende ondernemingen, waarin we moeten blijven investeren om te blijven groeien. Alles wat […]

Teveel geld voor de partijen

Wat bedoeld was om partijen onafhankelijk te maken van malafide geldschieters is nu een politiek wapen om partijen die tegendraads zijn, te pesten. De dotaties weerspiegelen ook perfect het alom gehuldigde Matheus-effect “wie heeft krijgt in verhouding tot zijn macht en wie geen macht heeft, krijgt niets”. Niemand vertrekt op gelijke basis. Op die manier […]

Neem het niet langer, Organiseer U

Als mensen zich organiseren, kan er veel worden verwezenlijkt. We moeten nieuwe manieren van politieke actie bedenken. Belangrijk zijn de talloze kleine acties van onbekende mensen. Zij leggen de basis voor de betekenisvolle gebeurtenissen die in de geschiedenisboeken terecht komen.” Howard Zinn, Amerikaans historicus van linkse signatuur.

De ruk naar rechts ?

Europa schrikt bij de resultaten van de verkiezingen in Zweden en Italië. We vergeten dan gemakkelijkheidshalve de resultaten van het FN in Frankrijk en de stijging van het Vlaams Belang bij ons. Maakt ons continent een ruk naar rechts? Blijkbaar wel, maar de juiste vraag is ‘Waarom gebeurt dit?’. We hebben hier nochtans ervaring mee; […]

Verspilling is geen recht

Als de invulling van mijn vrijheid ertoe leidt dat een ander minder uitzicht heeft op een waardig leven, is dat een veel te smalle vrijheid. Vrijheid kan niet bestaan zonder verantwoordelijkheid. En in het besef van de planetaire grenzen kan de vrije keuze om ecologisch minder gulzig te leven alleen maar onze algemene vrijheid vergroten. […]

Scheiding kerk en staat

Religie behoort tot de privé-sfeer van de mens. Dit wil meteen ook zeggen dat de staat zich hier niet mee moet bemoeien. Zo behoort het niet tot de taak van de overheid om te bepalen welke godsdienst of religie erkend wordt en welke op de lijst van sektes terechtkomt. Concreet wil dit zeggen dat enerzijds de […]