Geloof het of niet

Als we zien hoeveel oorlog er ontstaan is door religies, kunnen we ons de vraag stellen of we religie echt nodig hebben. Wanneer men willekeurige mensen vraagt om een definitie van religie te geven dan krijgt men bijvoorbeeld de volgende antwoorden: Waarom geloven mensen in God, Allah of Jahweh of nog iets anders? En wat […]

Waar komt zingeving in het verhaal?

Wat is zingeving? Zingeving betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. Het woord zelf suggereert dat dit een actief proces is, wat erop wijst dat de zin van enig voorval geen vanzelfsprekendheid is. […]

Zoeken naar Vreugde en Geluk

Echte vreugde en echt geluk zijn waardevol. Maar vreugde en geluk zijn onbereikbaar als we er niet in slagen om voor te overleven. En proberen te overleven in een chaotische, oneerlijke en over het algemeen genomen nogal immorele samenleving, is heel moeilijk. Iedereen probeert met zoveel mogelijk plezier en zo weinig mogelijk miserie door het […]

De onderwerping

“De natuur is een complex en interdependent systeem waarvan de mens nog niet alle radertjes heeft doorgrond. Dat maakt het moeilijk zich een ander kader te verbeelden. De mens wordt opnieuw uit zijn aards paradijs verdreven. Alleen is er ditmaal geen god of aartsengel die toorn of genade brengt, maar een verwoestend inferno dat we […]

Anti-Monopoly, het vastgoed spel

Wie heeft als kind niet Monopoly gespeeld? Wie heeft er straten gekocht, daar huizen opgezet of nog beter hotels? Wie heeft zijn tegenspelers gevraagd om huur te betalen?Doel van het spel is het faillissement van de tegenstrevers. Bij heel veel families leidde dit spel tot ruzies en discussies over oneerlijkheid.Dit spel leert ons hoe het […]

Boeddha leert ons

Geloof niets alleen maar omdat je het gehoord hebt;Geloof niets alleen maar omdat velen het zeggen;Geloof niet zomaar wat in je religieuze boeken staat;Geloof niets alleen maar op autoriteit van je leraars en ouderen;Geloof niet in tradities alleen maar omdat ze al eeuwen worden doorgegeven… Maar nadat je iets geobserveerd en geanalyseerd hebt en het […]