1.1 Gedecentraliseerde bevoegdheden: bottom-up

Door de historische ontwikkeling van de federatie behielden de kantons belangrijke eigen bevoegdheden en is er sprake van een niet-gecentraliseerde verdeling van verantwoordelijkheden. Alle nieuwe bevoegdheden berusten bij de kantons en wanneer de bevoegdheidsverdeling wordt gewijzigd, hebben kantons een soort vetorecht. Deze verdeling en de poging om problemen op een zo laag mogelijk niveau op […]

1. Federaal Systeem

Zwitserland is een federale staat met drie politieke niveaus: de federale overheid, de 26 kantons en ongeveer 2.600 gemeenten. °  Een belangrijk element van het Zwitserse federale systeem is de niet-gecentraliseerde bevoegdheidsverdeling. Tegelijkertijd wordt het Zwitserse federale systeem gekenmerkt door verschillende vormen van verticale en horizontale samenwerking tussen de verschillende niveaus. °  De traditioneel sterke […]

Het Zwitsers Politiek Systeem

Zwitserland is een klein land in West-Europa met 7,8 miljoen inwoners. Met zijn 41.285 vierkante kilometer vertegenwoordigt Zwitserland slechts 0,15% van de totale oppervlakte van de wereld. Het grenst in het noorden aan Duitsland, in het oosten aan Oostenrijk en Liechtenstein, in het zuiden aan Italië en in het westen aan Frankrijk. De bevolking is […]

Heeft Joachim Coens wel leren lezen?

Ik denk het wel want zijn vader was ooit minister van onderwijs. Maar waar in godsnaam haalt hij zijn ideeën voor een Zwitserland aan de Noordzee? Voorzitters hebben allemaal een grote behoefte om op te vallen met ideeën rond de reorganisatie van ons land. Als deze partijvoorzitters bij een volgende staatshervorming (die zou samenvallen met […]

Haves en Have-nots

“Een van de lesjes die we hadden kunnen leren, was dat de corona-crisis bestaande ongelijkheden zou uitdiepen en dat er proactieve maatregelen nodig waren om dat te vermijden. Tussen de haves en have-nots valt intussen een canyon te overbruggen. Wie arm was, werd nog armer. Wie weinig perspectief had zag het licht helemaal uitgaan.” Bieke Purnelle, (Tienen, 23 […]

Waarden herontdekken

“Als we vooruit willen, dan moeten we terug en die kostbare waarden herontdekken, dat alle realiteit berust op morele funderingen en dat alle realiteit geestelijke controle behoeft.” Martin Luther King – Amerikaans predikant 1929-1968. King werd beroemd in de jaren 1950 en 1960 dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten, onder […]

Kiezen voor welzijn, geluk boven bezit


We willen ons niet langer uitgemolken voelen door oneerlijke multinationals en superrijken. De globalisering van de economie pakt de winsten van de gewone mensen af. We moeten stoppen met slechte goedkope producten of producten die resultaat zijn van kinderarbeid te financieren of te importeren en investeren in de lokale economie. Een lokale faire economie leidt […]

Klimaatverandering

Het klimaat verkeert in een crisis die steeds erger wordt. Doordat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen, warmt de aarde op. De poolkappen smelten, klimaatrampen slaan vaker en harder toe, en volledige ecosystemen raken bedreigd. Onze planeet raakt ontregeld, dat valt niet te ontkennen. Dat merken we elke dag aan het weer. We willen […]

Radicaal nieuw wereldbeeld

“De democratie verdwijnt, de welvaartsstaat stort in, het kapitalisme is niet langer in staat de economische groei te bevorderen, de politiek ruimt de baan voor de technocratie.” Jos De Man (Roeselare, 1933 – 2/5/2021 ) is een onafhankelijk jurist en publicist. Hij is de vader van Vlaams Belang-politicus Filip De Man en actrice Brigitte De […]

Lijst Onafhankelijken

Om burgers een kans te geven om zich verkiesbaar te stellen zonder bij een partij te horen,  moet er op elke kieslijst ook een ‘lijst Onafhankelijken’ zijn. Die lijst kan gevuld worden met vrijwilligers, mensen die politieke verantwoordelijkheid willen opnemen, maar die zich niet kunnen vinden in de bestaande partijen. Iedere vrijwilliger die op die […]

Groei-obsessie

Het kapitalistische systeem gaat over groeien. De obsessie op economische groei is mede ontstaan doordat burgers, bedrijven en overheden zich financieren met schuld. Op basis van de verwachting dat het telkens beter zou gaan wordt geld geleend voor uitgaven en investeringen, wat in de toekomst met rente terugbetaald moet worden. Om de aflossingen en rentebetalingen […]

Ongelijkheid, sociale onrust en nationalisme

“Als we de rechten van mensen niet op een globaal niveau beschermen, zullen ongelijkheid, sociale onrust en nationalisme blijven toenemen.” Sharan Burrow, secretaris-generaal van het Internationaal Vakverbond Het Internationaal Vakverbond wil de vijf fundamentele arbeidsrechten laten opnemen in de handelsakkoorden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Die akkoorden beschouwen sommigen als de grondwet van de wereldeconomie. Concreet […]