Politiek schouwspel

Dringend tijd voor minder politiek schouwspel, en meer samenwerking om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken, want de uitdagingen voor de komende 20 jaar zijn gigantisch. Het gaat nooit over de zaak zelf. Letterlijk iedereen is met politieke tactiek bezig. Het is amateurisme troef” Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid voor Groen

Organisatie van het politieke toneel

Het provinciaal niveau wordt vervangen door een entiteit die dichter bij de leefwereld van de burgers staat, want het is vervangen door de 13 stadsgewesten (district of kanton). Om de parlementsleden dichter bij de burger te brengen is ervoor gekozen om de functie van provincieraadslid en Vlaams parlementair samen te voegen op het niveau van […]

BTW op energie verlagen?

Weer is de regering bezig met het blussen van branden. Wanneer gaan ze eens de tijd nemen om een aantal belangrijke beslissingen te nemen die breed gedragen worden (dus niet enkel door de regeringspartijen). Gewoon in het voordeel van de bevolking. Moet de BTW verlaagd worden, tijdelijk of moet er iets anders gebeuren? Is het […]

Openbare dienstverlening

Openbare dienstverlening is de belangrijkste concrete indicator van het democratische karakter van een land. Democratische landen bieden sociale zekerheid en ziekteverzekering, toegankelijke scholen en hospitalen voor de hele bevolking. […] Een sterke overheid staat voor gelijke kansen, sociale rechtvaardigheid, gezondheid en onderwijs als rechten, ze staat voor cultuur, voor openbaar vervoer. Bovendien, een sociaal actieve […]

Loon naar werken

Nogal wat politici vinden dat mensen loon naar werken moeten krijgen. Dat is volkomen waar, maar waarom is dit anders voor parlementsleden? Geef ze een vergoeding per gewerkt uur. In veel bedrijven bestaat er een tikklok, dat is om aanwezigheid aan te tonen. Waarom zouden we politici niet kunnen verplichten om te klokken als ze […]

Senaat; afschaffen of zinvolle hervorming?

In een interview aan ‘Het Nieuwsblad’ wil senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) de Senaat als politieke instelling ontmantelen. De Senaat is duur, zeker voor het aantal beperkte bevoegdheden dat de instelling nog maar heeft. De Senaat werd door het Vlinderakkoord in 2011 fors beperkt in zijn bevoegdheden. Enkel inzake grondwetswijzigingen, wetten rond de staatsstructuur en […]

Een artikel over mijn grootvader

Met veel trots deel ik een artikel over mijn grootvader langs moeders kant. Dit artikel heb ik gevonden in ADVN-Mededelingen 2021/74. Met dank aan ADVN. Voor meer informatie: https://advn.be/nl/publiek/publicaties/advn-mededelingen-202174 Alfons Van de Perre, de vereniging voor natuur- en stedenschoon en de Kalmthoutse heide Alfons Van de Perre (1872-1925) is een grote naam uit de Vlaamse […]

Open brief aan alle Partijvoorzitters

Beste Partijvoorzitters, Jullie zijn erin gelukt om de burger zijn interesse voor politiek tot een zeer laag peil te brengen. De verdwijnende democratie is verre van het probleem van de meeste burgers. Dat politici hun eigen wereld ver van de burger hebben gecreëerd, daar wil de Burger niet van wakker liggen, al neemt het protest […]

Loslaten? De Nahuatl-zegening

Ik bevrijd mijn ouders van het gevoel dat ze bij mij gefaald hebben. Mijn kinderen bevrijd ik van de behoefte om me trots te maken.Mogen zij naar hartelust hun eigen weg gaan.Mogen ze hun intuïtie volgen om hun dromen te verwezenlijken. Mijn partner bevrijd ik van de verplichting om mij compleet te maken.Ik mis niets, […]