Bouwen en wonen met andere eisen

De 15-minuten stad Het betekent dat bewoners op 15 minuten wandelen of fietsen alle essentiële functies vinden: winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontspanning. Mono-functionele kantoorwijken, slaapsteden of winkelcentra horen daar niet in thuis. Het mengen van functies is met andere woorden onontbeerlijk om van een 15-minuten stad te kunnen spreken.  Betaalbaar wonen Voor […]

Individueel autobezit

Je voert geen klimaatbeleid als je blijft inzetten op het individuele autobezit. Het is onhoudbaar dat we iets bezitten dat 1,5 ton weegt, dat ruimte vreet, dat we maar 6 procent van de tijd gebruiken, waar dan 1,5 personen in zitten en waar we in België afstanden van minder dan 5 kilometer mee afleggen.” Hans […]

Overstappen naar een slimme mobiliteit

Het is de hoogste tijd om na te denken over slimme mobiliteit. Ik weet het, het is tegen het zere been want “de auto is mijn vrijheid”. Omdat wij hier zo gewoon aan zijn geworden, valt het ons niet meer op hoezeer de auto bezit heeft genomen van de wereld — én van ons. Hoe […]

Het blinde geloof in het neoliberalisme

Het blinde geloof in het neoliberalisme heeft de draak van het monopoliekapitaal vetgemest. De ongebreidelde groei van de monopolies luistert naar de wetten van concurrentie, winst en continue groei. Pandemieën, klimaatopwarming en overproductie zijn het gevolg. Die draak krijgt nu al decennia lang een vrijgeleide om de aarde en zijn bewoners op te peuzelen. Sommige […]

CO2 verminderen

Negentig procent van de uitstoot kunnen we afbouwen door energie te besparen en te investeren in hernieuwbare energie, andere mobiliteit en duurzame landbouwtechnieken. Wegtransport, energiecentrales, industrie, landbouw en huishoudens zijn de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Die bronnen zijn de belangrijkste oorzaken van uitstoot van broeikasgassen en verlies van biodiversiteit. Een milieu dat ons gezonde lucht […]

De wereld op zijn kop

We kijken naar de wereld vanuit onze leefwereld, vanuit de ervaringen in ons leven, vanuit onze opvoeding en opleiding, vanuit onze comfort-zone. En wat gebeurt er als men uit zijn comfort-zone gehaald wordt? Men voelt zich dan ongelukkig, de kluts kwijt, onzeker want men kent deze situatie niet.Wees eerlijk met jezelf en bedenk wanneer je […]