Driedeling in de samenleving aan de gang

“Met een uitdijende onderlaag, een middenklasse die een onevenredig groot deel van de fiscale en sociale lasten draagt en een toplaag van superrijken die veelal aan de fiscaliteit ontsnapt. De overbelasting van de middeninkomens en het fenomeen van de “working poor” ondermijnen veel landen”. Yves Leterme – De Tijd – 5 september 2023

Federatie van kantons

Robbe vindt dat provincies moeten afgeschaft worden ! #Goed Bestuur vraagt om de provincies af te schaffen en een niveau te creëren dat dichter bij de burger staat en ook dichter bij de niet gefusioneerde gemeentes waarvan het een aantal moeilijke taken overneemt. “Het politieke systeem zit vast. Tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor […]

Gemeenten; Fusies of niet?

Maxime vindt fusies niet in het voordeel van de burger ! #Goed Bestuur vraagt het behoud van de gemeenten zodat meer beslissingen dicht bij de burger gebeuren. Een gemeentebestuur moet zijn bevolking kennen en gekend zijn door zijn bevolking. Fusies zorgen zeker niet voor een beter contact met de bevolking. “Vlaanderen moet onze gemeenten geen […]

Geloofwaardigheidscrisis van de media

“Wat de wereld nu meemaakt is meer dan een geloofwaardigheidscrisis van de media, dit is een crisis van het democratisch bestel. Miljardairs ondermijnen als eigenaars van mediabedrijven het democratisch recht op informatie.  De media moeten uit de markt verwijderd worden. Alleen een robuuste openbare mediasector kan de democratie dienen.” Victor Pickard, hoogleraar communicatie aan de […]

Brussel Hoofdstad van Europa

Simon vindt dat Vlaming in Brussel meer medezeggenschap verdient ! #Goed Bestuur vraagt een tweetalig, liever zelfs meertalig Brussel want Brussel is niet alleen de hoofdstad van België maar ook van Europa. Om dat te bewerkstelligen is er een andere aanpak absoluut nodig. Brussel moet een echte hoofdstad worden. “De Brusselse agglomeratie vormt de bron […]

Centrumpartijen zonder ideeën ???

“Een centrum zonder ideeën, zonder plan en zonder hart zijn een rode loper voor populisten van extreem links en extreem rechts. We hebben behoefte aan populistische centrumpartijen die benadrukken dat we het hier goed hebben en die tegelijk een plan, een droom en een project hebben voor het volgende decennium. Een dat iedereen verenigt. Die […]

Senaat, ja of nee?

Sarah vindt dat de senaat wel nuttig kan zijn ! #Goed Bestuur vraagt het herstellen van de democratie door de Senaat terug het nut te geven waarvoor ze bedoeld was: controle op het parlementaire werk van het Parlement en op het uitvoerende werk van de regering. “De uitholling van de democratische controle in parlementen en […]

Beste politici, de echte kloof gaapt elders

“De echte kloof gaapt elders: tussen wie de vrijheid en de gelijkheid van de moderniteit onderschrijft en wie dat niet doet; tussen wie het kapitalisme in grote lijnen voorstaat en wie het helemaal overboord wil, tussen wie de globalisering aanvaardt en wie de globalisering wil indijken of terugschroeven.”  Tinneke Beeckman in De Standaard, 1/2/2024 https://www.standaard.be/cnt/dmf20240131_96839583