Eén Belgische ploeg

Jonas supportert liever voor een Belgische ploeg dan voor een Vlaamse ! #Goed Bestuur vraagt om het land niet verder uiteen te laten vallen, maar om door een herstructurering de beslissingen in het voordeel van iedereen te laten zijn. Niet langer de fouten alleen aan het andere landsgedeelte te verwijten maar er samen voor te […]

Goed besteed geld voor de Partijen 

Dylan vindt dat partijen veel te veel geld ontvangen ! #Goed Bestuur vraagt om goed besteed geld voor de partijen. Dit geld moet de onafhankelijkheid van de partijen garanderen, zonder te morsen met belastinggeld. “De politiek maakt er de laatste tijd een potje van. Het is tijd voor wat nederigheid. En minder publiek geld voor […]

Scheiding der machten

Manon vindt dat coalities slecht zijn voor de democratie ! #Goed Bestuur vraagt om terug te keren naar de scheiding der machten. De regering moet besturen met wetten die door het parlement worden gemaakt, niet door de regering. “Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk […]

Overweldigd

“Het belangrijkste sentiment dat veel Vlamingen tegenwoordig met elkaar delen, lijkt me niet weerzin te wezen jegens vreemdelingen, maar een gevoel van vervreemding dat voortkomt uit de overweldigende, anonieme drukte die onze maatschappij alsmaar meer kenmerkt en waarin mensen uit alle lagen van de bevolking de gewaarwording hebben naamloos en ongezien te verdrinken. Mensen storen […]

Meer inspraak van de burgers

Louis vindt dat inspraak van de burger anders moet ! #Goed Bestuur vraagt om meer inspraak van de burger in de politieke beslissingen. Er moet gekozen worden om de mening van de burger te vragen en er ook rekening mee te houden bij de beslissingen genomen door politici van alle niveaus.  “Vind je het gek […]

Lokale politiek Anders

Emma vindt dat de lokale politiek anders moet ! #Goed Bestuur vraagt voor meer betrokkenheid van de burgers in de lokale politiek. De democratie moet heropgebouwd worden te beginnen met de gemeente. De burger moet echte inspraak krijgen in de beslissingen. “In de lokale politiek is ideologie zo goed als onbestaande. Het gaat er om […]