Onrechtvaardige Ongelijkheid

We willen ons niet langer uitgemolken voelen door oneerlijke multinationals en superrijken. De globalisering van de economie pakt de winsten van de mensen af. We moeten stoppen met slechte goedkope producten te verkopen, of producten die resultaat zijn van kinderarbeid te financieren, of die een zware belasting zijn voor het milieu, of te importeren en […]

Europa, een watjessamenleving

“In vergelijking met China of de Verenigde Staten is Europa een watjessamenleving geworden. De middenklasse heeft zich teruggetrokken in haar kookboeken-bibliotheken en slaat vanuit haar gesubsidieerde passief-woningen gade hoe de wereld voorbij raast. Terwijl overbetaalde ambtenaren de samenleving arm rekenen, worden hun kinderen onderworpen aan bezigheidstherapie in muffe pedagogen-pretparken. De onderklasse gaat met haar uitkeringen […]

Minder postjes

Er moeten niet meer ministers zijn dan er ministeries zijn en er zijn al helemaal geen staatssecretarissen nodig. Dit is een uitvinding van de partijen om postjes aan partijvrienden te kunnen bezorgen. Een kloek zorgt voor haar kroost. Ook in de kabinetten moet er gesnoeid worden. Ministerkabinetten in Duitsland en Nederland tellen slecht 3 à […]

Behoefte of Hebzucht

“De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.” Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, 1869-1948. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de […]

Kopstem afschaffen

In een representatieve democratie geven burgers een mandaat aan één persoon, waarvan ze vinden dat die hen mag vertegenwoordigen. De persoon is belangrijk, niet de partij. Natuurlijk staat die persoon op de lijst van een partij, omdat hij vind dat de gedachten van die partij het dichts aanleunen bij zijn ideeën. Daarom moet de kopstem […]

De visie van de Chinese Professor Kuing Yamang

De meest negatieve commentaar over de problemen komt van de Chinese Professor Kuing Yamang over de toekomst van Europa. Deze professor heeft enige tijd in Frankrijk geleefd en weet er dus wel iets van. Hierbij vinden jullie zijn heel pessimistische commentaren. Volgens hem overleeft Europa dit niet en kan het alleen maar slechter gaan. De […]

Illusie van geluk

“Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem.” Erich Fromm, Duits – […]

Blanco stemmen = lege zetels

“Blanco stemmen” moet nuttig worden; blanco stemmen moeten een echte functie krijgen. Een kiezer die blanco stemt wil hiermee aangeven dat er niemand is waarin hij voldoende vertrouwen heeft om hem te vertegenwoordigen. Daarom moeten blanco stemmen aanzien worden als verkozenen. Blanco stemmen worden vertegenwoordigd door lege stoelen in parlement, provincie- of gemeenteraad. Bij stemmingen […]

Er is meer dan genoeg om ons zorgen om te maken

°  Er is in de wereld een groeiende ongelijkheid. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. De acht rijkste mensen op aarde bezitten evenveel vermogen als de 3,6 miljard armste mensen. Oxfam waarschuwt dat de ongelijkheid zal leiden tot grote woede: “Ongelijkheid houdt 836 miljoen mensen gevangen in armoede. Het breekt onze samenlevingen […]

Wat is vooruitgang ?

“Het is duidelijk dat een wereldeconomie van en voor de 21ste eeuw onderbouwd moet worden met fundamenteel nieuwe waarden. Het moet beginnen met een enkele vraag: wat is vooruitgang? Is dat de vermeerdering van welvaart, of moet er een bredere definitie komen van levenskwaliteit? Gemiddeld vinden mensen niet dat ze het beter of slechter hebben […]

Bucketlist voor echte volksvertegenwoordigers

Het woord volksvertegenwoordiger wordt minder gebruikt en meer vervangen door parlementariër. Sinds de partijleiders het heft in handen hebben genomen is de taak van parlementslid niet langer het vertegenwoordigen van zijn kiezers, maar het functioneren als stemmachine voor zijn partij en zijn partijleider.  Het Nederlands voor bucketlist is loodjeslijst, wat een lijst is van wat […]

Het rommelt in de wereld

Heel veel landen kampen met grote problemen maar hebben niet de moed om de problemen aan te pakken. Omdat de mensen niet meer weten hoe het verder moet, kiezen ze gemakkelijkheidshalve voor de extremen: die hebben zogezegd eenvoudige oplossingen. Is dat de oplossing voor onze problemen, zeker niet.  Voor heel veel mensen is dit een […]

Wie beslist ? ? ?

“Wij leven niet meer in een democratie. We bevinden ons vandaag in het tijdperk van de post-democratie. Burgers hebben niets meer te zeggen. Belangrijke beslissingen worden niet meer genomen in nationale parlementen, maar op het transnationale niveau. De grote ondernemingen zwaaien de plak.” Chantal Mouffe (Wanfercée-Baulet, 17 juni 1943) is een Belgische politicologe en filosofe […]