Geglobaliseerd kapitalisme

Economiefilosoof Rogier De Langhe is boos op het systeem, gaat voluit in de clinch met de vakbond, heeft begrip voor de brexitkiezer en voorspelt dat we morgen in een totaal andere wereld leven. Hopelijk heeft hij gelijk en gaan we de goeie kant uit. ‘Eindeloze accumulatie van kapitaal vernietigt de planeet en creëert steeds grotere […]

De EU en democratie geen match

“Ik heb nog nooit zo’n cynische bende aan het roer weten staan als in het geval van de EU. Mark Eyskens kan oreren zoveel hij wil over het EU-parlement als “het machtigste parlement op aarde”, de werkelijkheid is dat de communistische dictaturen allemààl een parlement bezaten. Het volstaat niet om een parlement te installeren. De […]

Een economie voor de multinationals en de rijken

Globalisering  Globalisering ‘an sich’ is niet het probleem. Het is normaal dat markten steeds internationaler worden. Het probleem is vooral dat er steeds meer en meer zeer grote bedrijven ontstaan, die stilaan de macht in handen nemen. ‘Het neoliberale globaliseringsproject heeft tot reductie van verantwoordelijkheid en vrijheid geleid’ Jan Mertens, lid van de denktank Oikos […]

Welke toekomst voor onze jongeren?

“Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door […]

Een sabbat-5-jaar voor politici

Om politici tegen hunzelf te beschermen en ervoor te zorgen dat ze de voeling met de burger niet verliezen, is het nodig dat hun aanwezigheid in beslissingsomgevingen zoals parlement, beperkt blijft tot 2 achtereenvolgende periodes. Daarna moeten ze een onbezoldigd sabbat-5-jaar nemen of zich terugtrekken op het gemeentelijk niveau.

Klassenstrijd nog niet gestreden

De strijd van de gele hesjes “De oude klassenstrijd is een cultuurstrijd geworden, met als inzet de strijd voor het morele kompas van de maatschappij.”  Jean-Pierre Blumberg, advocaat en docent Universiteit Antwerpen De strijd van de gele hesjes is een logisch gevolg van de financiële crisis en de globalisering. De gele hesjes zijn mensen die […]

Mensenrechten versus Burgerrechten

“Mensenrechten zijn gelieerd aan het mens-zijn, burgerrechten aan het toebehoren tot een samenleving. Het gros van de rechten uit de sociale zekerheid hebben effectief te maken met het bijdragen aan een samenleving en zijn in die zin een burgerrecht. Toch zijn er tegenwoordig enkele sociale zekerheidsrechten die evolueren tot universele mensenrechten.” Marc De Vos (Gent, 21 […]

Partijfinanciering grondig herbekijken

Wat bedoeld was om partijen onafhankelijk te maken van malafide geldschieters is nu een politiek wapen om partijen die tegendraads zijn, te pesten. De dotaties weerspiegelen ook perfect het alom gehuldigde Matheus-effect “wie heeft krijgt in verhouding tot zijn macht en wie geen macht heeft, krijgt niets”. Niemand vertrekt op gelijke basis. Op die manier […]

De nieuwe structuur

Wijkcomité’s Wijkcomités zijn niet verkozen burgers die zich willen inzetten voor hun wijk. Iedere wijk zou een wijkcomité moeten krijgen aangevuld met een aantal verantwoordelijken van de gemeente, uiteraard dingen die lokaal beslist kunnen en moeten worden. Een wijkcomité moet de beschikking krijgen over een ruimte in de lokale lagere school. Mensen uit de wijk […]

Referentieregio’s, gemiste kans?

De doelstelling van de Vlaamse Regering is om een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid te zijn. Daarom wil de Vlaamse Regering inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd. Het is een goede zaak dat de regering orde wil scheppen in totale wanorde. Maar mist de Vlaamse Regering niet weer de kans om […]

De schuld van de ‘ander’

“Wij Belgen zijn het er nogal over eens dat heel wat fout loopt in dit land. Helaas zijn we het er ook over eens dat dat enkel de schuld van ‘de ander’ is. Die structurele onverantwoordelijkheid, die weigering om ook in het eigen hart te kijken verklaart precies waarom in deze gelukkige welvaartsstaat toch zo […]

Staatssecretarissen afschaffen

Staatssecretarissen hebben geen meerwaarde en worden dus beter afgeschaft. Enkel voor een specifiek project en voor beperkte tijd kan men een staatssecretaris aanstellen die dat project begeleid tot een goed einde. Deze staatssecretaris blijft wel parlementslid. Hij begeleid een groep parlementsleden om een oplossing te zoeken voor een specifiek project of probleem(een tijdelijke parlementaire commissie).