Inkomensongelijkheid

“In een open kenniseconomie met een goede marktwerking is inkomensongelijkheid gestoeld op talent, inspanning en economische verdienste. We zullen dat ideaal nooit volledig bereiken, maar we moeten het wel blijven nastreven. Wie het bestrijdt omwille van egalitarisme, strijdt tegen de mens zelf.” Marc De Vos, (°1970) is licentiaat en doctor in de rechten (UGent), licencié […]

Het ancien régime

Het is moeilijk te begrijpen dat moderne mensen reële politieke macht wensen toe te kennen aan een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie anti-democratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. Maar laat ons ze niet vervangen door presidenten. Meestal […]

Zoeken naar een groenere wereld

Een doorgedreven keuze voor het ecologische is een vorm van sociaal preventief beleid. We moeten naar een duurzame wereld. We hebben een duurzame wereld als de mens, het milieu en de economie in evenwicht zijn. Het huidige consumptieniveau kunnen we niet lang meer volhouden, want we plegen roofbouw op de natuurlijke rijkdommen.   Het is […]

Beginselen van een goede administratie?

“De eerste beginselen van een goede administratie zijn op het exclusieve gebruik van een taal gebaseerd en het is duidelijk dat de enige taal van de Belgen het Frans moet zijn. Om tot dit resultaat te komen, is het noodzakelijk alle civiele en militaire ambten aan Walen en Luxemburgers toe te vertrouwen. De Vlamingen zullen […]

Zoeken naar kleiner, trager en menselijker

Het consumentisme is het nieuwe opium voor het volk schrijft Reinout Buys, Vlinks in een artikel in Knack: “De nieuwe religie, vandaag, is die van commercie, consumentisme, reclamegoeroes en andere Tomorrowlands, die een vreemdsoortig spiritueel tintje in zich hebben: in het consumeren zijn we allemaal gelijk. Verbras zoveel mogelijk geld, leef er op los, doe […]

Heropbouw

“Mijn hart is geraakt door alles wat ik niet kan redden. Zoveel is al verwoest. Ik sluit me aan bij diegenen die koppig, eeuw na eeuw, zonder bijzondere krachten, de wereld opnieuw opbouwen.” Adrienne Cecile Rich (Baltimore, 16 mei 1929 – 27 maart 2012) was een politiek en sociaal geëngageerde Amerikaanse dichteres, docente, essayiste, woordvoerster […]

Zoeken naar een rechtvaardiger beleid

Tina vervangen door Tamara Veel politici gebruiken TINA (there is no alternative) om hun beleid te rechtvaardigen. Wanneer krijgen we politici die voor TAMARA vechten (There are many alternatives ready and available)?  Maar hoe ziet TAMARA eruit? “Als rechtvaardigheid verloren gaat, heeft het geen zin meer dat mensen op aarde leven.” Immanuel Kant, Duits filosoof […]

Verfransing gaat onverminderd verder

door Wannes Neukermans 26 juli, 2021 in Business AM “Uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijkt dat het korps van de Spoorwegpolitie voor maar liefst 70,36 procent uit Franstaligen. Er wordt dus een loopje genomen met de taalverhoudingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen.“ Hoe leg je dit uit aan de Vlaamse bevolking: […]

Alle mensen van nature gelijk

“Vanaf het begin waren alle mensen van nature gelijk geschapen, en onze slavernij of dienstbaarheid kwam binnen door de onrechtvaardige dienstbaarheid van ondeugende mannen…. De tijd is gekomen, door God aan ons toegewezen, waarin u het juk van slavernij kunt afwerpen, en vrijheid terugkrijgen.” John Ball (ca. 1338 – 15 juli 1381) was een Engelse […]

De natte droom van Bart De Wever

Bart De Wever pleit in Trends Talk op Kanaal Z voor hereniging van Vlaanderen en Nederland;  “Het federalisme was in de jaren zestig ondenkbaar in België, in de jaren zeventig was het realiteit. Confederalisme is vandaag moeilijk denkbaar in Wallonië, ik denk dat het morgen realiteit is. Een confederatie van de lage landen kan overmorgen […]