Kamal Kharmach: “Ik heb economie gestudeerd om te begrijpen waarom ik arm was. Waarom was het niet eerlijker verdeeld?”

Heb je het antwoord gevonden? “De grondige uitleg is technisch, maar het komt hierop neer: democratie is hoe we onze samenleving ordenen, maar ze is in essentie gebaseerd op economie, op het kapitalistische systeem. Ongelijkheid maakt daar per definitie onderdeel van uit. Waar geld is, zal meer geld komen....

Eerlijke verdeling van de lasten

Lisa vindt dat de rijken meer belastingen moeten betalen ! #Goed Bestuur vraagt om een eerlijke, rechtvaardige verdeling van de lasten. Laat de superrijken en de multinationals meer bijdragen door meer belastingen te betalen. “De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.”Mahatma Gandhi, Indiaas...

Minder gesjoemel met intercommunales

Mehdi vindt dat intercommunales teveel sjoemelen ! #Goed Bestuur vraagt om de activiteiten van intercommunales te beperken tot hun kanton, het doorzichtiger maken van hun beleid en vooral het terug onderwerpen aan een echte democratische controle. “Bijna elke politicus in ons land kent de intercommunales zeer goed, maar weinigen...