Bill of Rights (1791)

 Bill of Rights (1791) van de Verenigde Naties beschermt basisvrijheden voor de burger van de Verenigde Staten. De Bill of Rights beschermt de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, het recht op wapenbezit, de vrijheid om samen te komen en de vrijheid van petitie. Het verbiedt ook ongegronde fouilleringen en arrestaties, wrede en ongebruikelijke […]

Wijsheid moet terugkeren in de politiek

De burger verwacht van zijn politici eerlijkheid, ethisch gedrag, eenvoud, rechtvaardigheid en respect, maar is daar nu zeer ontgoocheld over omdat hij vindt dat hij dit niet krijgt. De burger is daardoor niet langer geëngageerd en keert zich af van de politiek, waardoor de politiek de ruimte krijgt om geen rekening te houden met de […]

Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

Amerikanen hebben zeker een bijdrage geleverd aan de mensenrechten, maar zijn zeker niet de eerste zoals we al gezien hebben. Al geven ze soms de indruk dat ze de vrijheid hebben uitgevonden.  Op 4 juli 1776 keurde het Congres de Onafhankelijkheidsverklaring goed. Thomas Jefferson schreef als voornaamste auteur de Verklaring als formele uitleg voor de […]

4-dagen week

We applaudisseren voor de zorgverleners en tonen op die manier respect voor hun waardevolle bijdrage aan onze samenleving. De coronacrisis leert ons welke beroepen er echt toe doen. Maar wat gaat er gebeuren na corona. Er wordt veel over geschreven maar niemand weet het echt. Zullen we na de crisis nog altijd respect hebben voor […]

Besparen op subsidies aan bedrijven ?

Kort gelden las ik in een krant dat bedrijven jaarlijks 12 miljard subsidies ontvangen, maar in totaal slechts 12 miljard belastingen betalen. Mijn vraag is: is dit wel goed besteed belastingsgeld?  Of dient het enkel om bevriende bedrijven van politici aan een extraatje te helpen?  Of dient het om aandeelhouders een plezier te doen?  Is […]

Petitie van het Recht (1628)

De Petitie van het Recht is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de mensenrechten. Mensenrechten zijn slechts met kleine stapjes tot stand gekomen. Hieruit blijkt wel dat de mens meer en meer aandacht krijgt voor de rechten van ieder mens. De Petitie van het Recht, in 1628 opgesteld door het Engelse Parlement en naar […]

‘Zorg behoort tot de essentie van de mens’

Volgens de Braziliaanse denker Leonardo Boff verkeren we in een diepe beschavingscrisis die dreigt af te glijden naar pure barbarij. Die crisis heeft in wezen te maken met onze relatie tot de Aarde – met hoofdletter, insisteert hij – die we op verschillende manieren geweld aandoen. Alleen een zorgende, liefdevolle houding ten aanzien van alles […]

Welzijn of welvaart, geluk of bezit?

Mensen hopen om gelukkig te worden, maar weten dikwijls niet hoe ze dat moeten bereiken. Veel mensen zijn geneigd om te denken dat welvaart meer geluk brengt. Geluk is net als welzijn tevreden zijn met zijn levensomstandigheden. Het is zeker dat te weinig welvaart mensen ongelukkig maakt. Onder welzijn wordt een zekere mate van materiële […]

Magna Carta

De Magna Carta was een belangrijk keerpunt in de strijd naar vrijheid en wordt door velen gezien als een van de belangrijkste rechtsdocumenten in de ontwikkeling naar democratie in Engeland. De Magna Carta heeft vroeg in de geschiedenis grote invloed gehad op het langdurige historische proces dat geleid heeft tot de constitutionele wetgeving zoals we […]

Een krachtige boodschap aan de jongeren

De Zuid-Afrikaanse activist, voormalig directeur van Greenpeace en huidige baas van Amnesty International, Kumi Naidoo heeft vooral aan de jongeren de volgende krachtige boodschap: “Jongeren moeten nieuwe oplossingen bedenken voor oude problemen zoals klimaatverandering en sociale onrechtvaardigheid. Mijn advies voor jonge mensen is: heb geen vertrouwen in de huidige leiders. Het is de grootste bende mislukkelingen […]