Overheidsverspilling

Overheidsverspilling wordt in Zwitserland door de lage belastingtarieven onmogelijk gemaakt. Een groot deel van de beslissingsmacht is in handen gelegd van het volk via referanda. De macht ligt niet bij de  politici, maar bij het volk. Een paradijs om daar te wonen en te werken, en werken doen ze dan ook, die Zwitsers. Hun werkloosheid […]

Is dit wat we willen? Meer macht in minder handen.

Bij een oligarchie (Oudgrieks: oligos = weinig en archein = heersen) is de macht in handen van een kleine groep mensen. De autoriteit van de wetten wordt afgeleid van de autoriteit van deze gesloten elite (zoals bij Poetin). De oligarchie wordt door Plato geïdentificeerd als een ‘slechte’ variant van aristocratie omdat die uitsluitend de bevoordeling […]

De vrije markt

Het ideologisch concept ‘vrije markt’ is een eufemisme voor ‘volledig door de grote bedrijven gecontroleerde markt’. Deze ‘vrije markt’ is noch vrij noch markt. De fanatieke verdedigers van de liberalisering (eveneens een ideologische term die het omgekeerde beoogt van wat het pretendeert te zijn) van de energiesector hebben jarenlang geschermd met eldorado’s van lage tarieven […]

De interne Vlaamse staatshervorming is een slag in het water’

Het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) is kritisch voor de plannen van de Vlaamse regering om Vlaanderen op te delen in 17 regio’s. De hervorming zorgt voor wederom een nieuw bestuursniveau en zal de democratische verzuchtingen niet ten goede komen, laat staan de efficiëntie bevorderen, dat schrijven voorzitter Thibault Viaene en politiek secretaris Pieter Coene.Verder lezen […]

Koyaanisqatsi

Koyaanisqatsi is een woord uit het Hopi, het betekent: leven uit balans. Een gecorrumpeerd, chaotisch bestaan, een manier van leven die vraagt om een nieuwe manier van leven. Het is een perfect woord voor onze chaotische wereld, waarin de meeste mensen zich heel klein en onbelangrijk voelen. Willen we geluk of genot? Maar wat is […]

Geweld op straat

Dat geweld lijkt met de dag concreter te worden, in de straten van de Verenigde Staten maar ook in Europa. Is de schipbreuk der beschavingen echt nog wel te vermijden? Ja, als men beseft dat er vandaag nieuwe verhoudingen opgebouwd moeten worden. Waardigheid is daarbij essentieel. Iedereen moet met opgeheven hoofd kunnen leven, vanuit het […]

Niet alleen Russische bedrijven zijn een gevaar

Met de oorlog in Oekraïne hebben we nu alle aandacht voor Russische machtige bedrijven en oligarchen. We vergeten daarbij de Westerse machtige bedrijven en oligarchen zoals Apple, Facebook, Amazon, enz. Uit bijgaand artikel in de Wereld Morgen blijkt dat de lobby-machines van deze supermachten zeer actief zijn in de EU. Verder lezen: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/03/18/grote-bedrijven-lobbyen-obsessief-voor-eu-eenheidsmarkt-zonder-regels/

Onze economie trager en menselijker

“Het is tijd om het ontwerp van ons economisch systeem zo te hervormen dat het herstelt wat het verbruikt en verdeelt in plaats van herverdeelt.” Kate Raworth, econome Het belang van het middenpad in de economie De Thailandse “economie van het genoeg” werd als filosofie met praktische economische en politieke consequenties uitgewerkt door koning Bhumibol Aduljadey, […]

Wat moet ik doen?

Goed luisteren en je oordeel uitstellen. Alleen dan kun je mensen begrijpen vanuit hun eigen perspectief. We zijn als mensen in staat te maken, maar ook om problemen op te lossen. Daarvoor moeten we met elkaar de dialoog aangaan. Vrijheid is een zegen die je moet koesteren, en vrijheid is ook respect tonen voor wat […]

Pleiten voor een andere opleiding

Een opleiding die leidt tot meer mens zijn en niet tot productiefactor: Wat is het doel van onderwijs? Het leren je verbeeldingskracht te gebruiken, je eigen cultuur kritisch te bevragen, een betrokken burger te worden in diezelfde maatschappij en niet het aanleren van vaardigheden voor een baan en zo winstgevend te zijn voor de maatschappij.

Begroting: uitgeven zonder verantwoording

Politici hebben de neiging om zoveel mogelijk aan de burgers te geven. Dat kan zijn door kortingen te geven op belastingen (aftrek-mogelijkheden), subsidies te verlenen, door het verhogen van tussenkomst in de kosten van de burger (ziekte, enz). Dikwijls is dit terecht, maar soms is het gewoon een cadeau.   Op het einde van de […]

Maatschappelijke polarisatie

Wanneer we ons slecht voelen, kleurt dit hoe we naar anderen kijken, en ook hiermee interageren: We zijn gevoeliger voor negatieve informatie en tekens van afwijzing. Deze negatieve focus kan destructieve interactiepatronen en negatieve, escalerende processen in gang zetten. In relaties zien we dit duidelijk: iemand die zich afgewezen of aangevallen voelt, zal op dit […]