Vaste benoeming in een nieuw kleedje

Af en toe veranderen van job, dienst of bedrijf doet goed voor een mens. Een nieuwe omgeving geeft een nieuwe uitdaging. Het vermindert het risico op verveling, ééntonigheid en tegenzin om te werken. Een nieuwe omgeving kan een persoon opnieuw zin geven om te werken. Hij wordt dan verplicht om uit zijn comfort-zone te komen […]

De nieuwe Burgeroorlog in Europa

“In de Europese burgeroorlog staan verliezers van de globalisering tegenover de winnaars ervan, stedelijke centra tegenover het platteland, jong tegenover oud, arm tegenover rijk en identiteiten tegenover kosmopolieten. Er doet zich een bijna prerevolutionaire situatie voor, die niets meer te maken heeft met het klassieke politieke schema van links en rechts, maar wel met het […]

De 21 Districten van het nieuwe België

Uitgangspunt voor het bepalen van de nieuwe districten is de studie uit 2001 “De Belgische Stadsgewesten,  2001”, van Sarah Luyten, Etienne Van Hecke van het Instituut voor Sociale en Economische Geografie, K.U.Leuven.  Aangezien de studie van 2001 is zou het een goed idee zijn om deze opnieuw uit te voeren en de definitieve verdeling van […]

Samenvatting van de herstructurering

Doel; weg met het Kafkaiaans Instituut Meer efficiëntie door een herstructurering Meer legitimiteit door beslissingen dichter bij de burger te brengen Herstructureren België onderverdelen in 21 districten die samen het hele grondgebied omvatten Creatie van de wakkere burger of politieke vrijwilliger; wakkere burgers zetelen in het wijkcomité van hun wijk die niet bindend advies geeft […]

Federaal niveau

Aangezien veel bevoegdheden naar het District-niveau gaan zijn de bevoegdheden van het federaal niveau beperkt maar toch nog altijd belangrijk. Deze zouden kunnen zijn: Organisatie Federale Staat, Financiën, federale belasting en budgetcontrole, Buitenlandse zaken, Binnenlandse zaken, Defensie, Migratie en ontwikkelingshulp, Milieu en energie, Sociale zaken, Universiteiten (enkel masters) en Innovatie.  Met België als kieskring kiezen […]

Brussel, het moeilijk lief

Veel Vlamingen reageren gefrustreerd als het over Brussel en de Vlaamse rand rond Brussel gaat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Vlaamse rand niet verfranst, is de ene kant van het verhaal. Hoe kunnen we meer invloed op het beleid in Brussel verkrijgen is de andere kant van het verhaal. Over hoe we die […]

Organisatie van het politieke toneel

Elke grote organisatie wordt geconfronteerd met problemen rondom coördinatie die alleen kunnen worden opgelost met bureaucratie. Om een bureaucratie efficiënt te maken is een hiërarchie nodig – dagelijkse besluiten kunnen niet door grote groepen mensen worden genomen. Dat leidt ertoe dat de macht in een organisatie in handen komt van een kleine groep. Deze kleine […]

Belgisch Kafkaiaans Instituut ontwarren

Als we naar een nieuwe structuur voor ons land willen, één die beter beantwoord aan de verwachtingen van de bevolking, dan zullen we moeten zoeken naar eenvoud en duidelijkheid. Politici moeten minder zichtbaar aanwezig zijn in de media (veel te veel ministers en staatssecretarissen die hun zegje komen doen op tv). Er moet vooral minder […]

Een nieuwe structuur voor het land onmogelijk? Dringend nodig ja, maar hoe?

“Ook de huidige federale regering botst op de limieten qua bestuur van dit land. Men dient zich zelfs de vraag te stellen of dit land nog wel te regeren valt in een constitutioneel landschap met 198 grondwetsartikels, honderden artikels in daaraan gerelateerde gewone- en buitengewone wetten. Daardoor heeft Kafka toegeslagen en zijn hervormingen uiterst moeilijk […]

Groei-isme

“Groei is niet het probleem, maar groei-isme wel: het najagen van de groei, met als doel kapitaalaccumulatie, en niet om te voorzien in menselijke  behoeften en maatschappelijke doelstellingen te halen.” Jason Hickel, economisch antropoloog. In zijn nieuwste boek maakt economisch antropoloog Jason Hickel de staat op van het kapitalisme en gooit hij vlot enkele mythes […]

Minder centjes voor politici

Waarom moeten parlementsleden rijkelijk betaald worden? Omdat ze in onze naam beslissingen nemen? Omdat ze tot de politieke elite behoren? Omdat ze slimmer zijn dan de bevolking? Omdat ze regelmatig op TV komen? Waarom moeten zij een groot pensioen krijgen? Waarom wordt een deel van hun inkomsten belastingvrij gemaakt, terwijl ze van de gewone burger […]

Een nieuwe kijk op leven en werken

Mensen zoeken naar zekerheid: ze willen zeker zijn dat ze hun woonst, hun eten en hun leven nog kunnen blijven betalen. Daarom vragen ze in de privé grote opzegtermijnen en aan de staat levenslange contracten. Jammer genoeg leidt dit tot inefficiëntie, immobilisme en het halt toeroepen van elke vernieuwing. In zo’n omgeving is creativiteit onmogelijk.  […]

De grenzen aan de groei

In 1972 schreef de Club van Rome:  “Groei is één van de stomste doelstellingen die een cultuur ooit heeft uitgevonden. Groei van wat en waarom, en voor wie, en wie betaalt de kosten, en hoelang kan het duren , en wat zijn de kosten voor de planeet, en hoeveel is genoeg?” De Club van Rome […]