De wakkere burger

Er moet geëxperimenteerd worden met nieuwe manieren om de burgers invloed en inspraak te geven in het openbaar bestuur. David van Reybrouck komt bij zijn zoektocht naar mogelijkheden om meer democratie in te brengen uit bij het systeem van loting. Alhoewel dit een ideaal systeem is dat perfect beantwoord aan de vraag naar legitimiteit, lijkt […]

Zonder een eerlijke verdeling van onze welvaart krijg je sociale onrust

“Wij willen een democratisch model van rechten, vrijheden en sociale dialoog. Zonder bescherming van fundamentele arbeidsrechten op wereldniveau stevenen we af op meer sociale onrust, nationalisme en economische instabiliteit. Je kunt niet tegen de belangen van het volk in besturen.” Sharan Burrow, secretaris-generaal van het Internationaal VakverbondHet Internationaal Vakverbond wil de vijf fundamentele arbeidsrechten te […]

Een nieuw schilderijtje

“We zien de dingen niet zoals ze zijn maar zoals wij zijn.” Anaïs Nin, was een Frans-Cubaanse schrijfster, voornamelijk bekend om haar dagboeken die een periode van veertig jaar beslaan, beginnend op haar twaalfde. We kijken naar de wereld vanuit onze leefwereld, vanuit de ervaringen in ons leven, vanuit onze opvoeding en opleiding, vanuit onze […]

Nieuwe visie op Europa

Wanneer krijgen we politici die visie durven ontwikkelen en niet op korte termijn denken? Welke politieker gaat leiderschap vertonen zonder over te slagen tot autocratisch leiderschap? In de Europese politieke arena is het moeilijk om beslissingen te nemen en al zeker als het over de toekomst gaat. De Europese instellingen verdedigen een bepaald economisch model […]

Simplify, vereenvoudig om beter te dienen

In onze sociale zekerheid bestaan er zoveel hokjes, dat zelfs mensen die er dagelijks mee werken niet meer weten onder welke regel ze moeten zoeken. Het systeem is zo ingewikkeld door er steeds maar aan toe te voegen. We moeten stoppen met mensen in hokjes te plaatsen.  Alleen een grote vereenvoudiging kan dit systeem rechtvaardiger […]

Kom uit uw neoliberale sluimer

“Het levensgevoel dat hoort bij het neoliberalisme is een van neurotisch egocentrisme, calculerend gedrag en mateloos materialisme. Dat wordt gecompenseerd door een ‘geluksindustrie’, die grossiert in het al even individualistische quasi-mysticisme van yoga, meditatie, Tibetaanse klankschalen en mindfulness. Of door een van drank, drugs en seks doordrenkte ‘belevenisindustrie’ , bestaande uit exotische vakanties, festivals en […]

Sociaal Beleid

 Sociale Zekerheid De sociale zekerheid is een erfenis van de klassenstrijd: een strijd voor sociale bescherming en tegen de gevaren van het kapitalisme. Ze is de vrucht van de strijd tegen uitbuiting door de arbeidskosten zo laag mogelijk te houden om zoveel meerwaarde te creëren. Het succes van de strijd van de arbeidersbeweging heeft er […]

Het Europa dat ons voor ogen staat

“Het Europa dat ons voor ogen staat, zal geen verbond van natiestaten zijn, en meer dan slechts een gemeenschappelijke economische ruimte. Europapolitiek betekent het ondersteunen en bevorderen van de regionale politiek, met uiteindelijk een grondwet van Europa als een netwerk van vrije regio’s, en dat betekent: de overwinning van de ongelijke balans tussen grote en […]

Bye-Bye, la démocratie ?

Un quart des Belges veulent en finir avec la démocratie parlementaire actuelle et la remplacer par un autre système. Plus d’un citoyen sur trois trouve que notre société serait mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains d’un seul leader. Voici les premières conclusions d’un sondage RTBF exclusif mené dans le cadre de l’opération […]

Bindend referendum op volksinitiatief

We komen opnieuw stap dichter bij een echte democratie. De macht verschuift opnieuw van de uitgebouwde politieke partijen naar de burger. De kloof tussen politiek en burger wordt eindelijk terug kleiner, want er wordt opnieuw een voortdurende dialoog ingesteld. Referenda zorgen voor meer mondige, beter geïnformeerde en geëngageerde burgers. En dus ook onrechtstreeks voor een […]

Europa voor de avant-garde

“We will have to create an avant-garde…. We could have a Union for the enlarged Europe, and a Federation for the avant-garde.” Jacques Delors (Parijs, 20 juli 1925), Frans politicusVan 1979 tot 1981 was hij afgevaardigde in het Europees Parlement en van 1981 tot 1984 in Frankrijk minister van Financiën en Economische Zaken. Van 6 […]