The best of 2021

Weer is er een jaar voorbij. Weer rolden de politici over elkaar om hun gelijk te halen. Weer gebeurde er weinig echt toekomstwerk, wel veel geknoei in de marge. Ik weet het, het is gemakkelijk om kritiek op andermans werk te hebben, maar het moet mij van het hart. Deze regering weet echt niet wat […]

Erf- en schenkbelasting

De belasting op erfenis is niet populair: 84% van de Belgen vindt de erfbelasting te hoog. Dit is ten onrechte want erfenisbelasting is één van de meest rechtvaardige belastingen.  “Op de lange termijn kunnen de erf- en de schenkbelastingen een belangrijk instrument zijn om ongelijkheid te verminderen.”  Dirk Van de Gaer, Econoom UGent Wie niet […]

Naar minder macht voor de partijen

De burger in dit land heeft een nieuwe filosofie: de filosofie van de afwezigheid in het politieke debat. Hij heeft niet langer interesse in de politiek, behalve dan in de kroeg waar nog steeds veel “toog-filosofen” actief zijn. Ook op de sociale media zijn er nog veel politieke criticasters actief die in 144 tekens hun […]

Belasting op vervuiling

CO2 uitstoot Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie stelt in haar openingstoespraak voor het Europees Parlement dat ‘onze meest dringende uitdaging is het gezond houden van onze planeet’. Voor de nieuwe Europese Commissie betekent dit werk maken van een koolstof-grensheffing of carbon border tax. Door zo’n heffing wordt de CO2-uitstoot bij de productie […]

Minder gesjoemel met intercommunales

De intercommunales en aanverwante structuren zijn door politici “gewild” ontaardt in een ondoorzichtig kluwen en vooral bewust onttrokken aan democratische controle. Het is een soort speeltuin voor politici van alle partijen. Intercommunales zijn ontstaan omdat bepaalde problemen niet op gemeentelijk vlak gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking geeft soms een schaalvoordeel, vooral bij samenaankoop. Samenwerking in intercommunales […]

Belasting op consumptie of den BTW

De Belasting Toegevoegde Waarde is een belangrijke inkomstenbron van de overheid. Het Belgisch BTW-stelsel is erg complex en dit zorgt voor een gemiste belastingontvangst. BTW is een belasting op de meerwaarde van een product. Het zou erg zinvol zijn om een omslag te doen van belasting op werk naar belasting op verbruik, want btw is […]

Follow the money

Het is altijd hetzelfde riedeltje: volg het geld en je weet waarom de dingen gebeuren. Je kunt daar cynisch over doen, maar ik heb kinderen en ik geef om de aarde en de toekomstige generaties. Ik geloof nog dat de meeste mensen goede mensen zijn die een betere plek willen om te leven voor henzelf […]

Belasting op Vermogen

Het is duidelijk dat wanneer we de belastingdruk op arbeid willen verminderen en  tegelijk de ongelijkheid willen aanpakken, we een verschuiving moeten krijgen naar belasting op vermogen en op vervuiling. Deze twee groepen brengen nauwelijks iets op momenteel, dus daar moeten we iets aan doen. De kaaimantaks is de oplossing voor de toekomst.” Karel Anthonissen, […]

Nieuw niveau = District i.p.v. Provincies

In Antwerpen bestaat er een veelvoud aan niveau’s: districten (de vroegere gemeenten) met een verkozen gemeenteraad, een niveau van de gefusioneerde gemeenten met verkozen gemeenteraad, de provincie met verkozen raadsleden, het Vlaams Gewest met ministers en parlement, de Federale staat met regering en parlement, het Europese parlement. Om er zeker te zijn dat de burger […]

Belastingen moeten eenvoudiger en eerlijker

Er moet zeker iets gebeuren met de belastingen, vooral een grondige vereenvoudiging dringt zich op. Het politieke debat illustreert dat er nogal wat onvrede is in de mate dat de tarieven in de Belgische personenbelasting zo snel en fors stijgen bij redelijke beperkte lonen. Inkomstenbelasting Een belastingformulier met meer dan 800 codes om in te […]

Syndicaten, behoudsgezind

Overheidsorganisaties behoren tot de meest gesyndiceerde van het land. Eigenlijk is het vreemd dat de best beschermde organisaties zo weinig aantrekkelijk zijn voor jonge mensen. Waar de verdedigers van werknemers de meeste macht hebben, zou je toch extra arbeidsvreugde, groeikansen en flexibiliteit verwachten? Je zou toch denken dat mensen daar het allerliefst werken en er […]

Stemplicht of stemrecht?

Voor een democratie is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen: insluiting is het devies, niet uitsluiting. Oftewel: een democratie vaart wel bij een hoge mate van participatie. En dat blijkt niet altijd even eenvoudig. Een democratie is gebaat bij een hoge opkomst, maar die verschilt per land. Ongeveer een kwart van de stemgerechtigden […]