The best of 2021

Weer is er een jaar voorbij. Weer rolden de politici over elkaar om hun gelijk te halen. Weer gebeurde er weinig echt toekomstwerk, wel veel geknoei in de marge. Ik weet het, het is gemakkelijk om kritiek op andermans werk te hebben, maar het moet mij van het hart. Deze regering weet echt niet wat ze doet. Bijna alle partijen in deze coalitie hebben een andere visie op de toekomst. Zij lopen allemaal in andere richtingen, terwijl het land niet zomaar een regering nodig heeft, maar wel één die met een visie op de toekomst ons, de brave burgers, terug moed geeft en uitzicht op een toekomst.

Dat dezelfde problemen zich voordoen in al de ons omringende landen is geen excuus om er niets aan te doen. Of ontbreekt het de politici gewoon aan moed? Naar de stille meerderheid in dit land wordt er nooit geluisterd. Eén voorbeeldje; een grote meerderheid van de bevolking is voor het behoud van kernenergie, maar een klein partijtje houdt dogmatisch vast aan zijn programmapunt. Wanneer luisteren politici terug naar de mensen die ze vertegenwoordigen.

Door de particratie gaat de democratie dood.

De particratie zorgt voor duidelijke profilering van de partijen, maar met een grote verdeeldheid onder de bevolking tot gevolg en de onmogelijkheid om te regeren voor de regering. Alleen als we de democratie herstellen kunnen regeringen terug hun werk doen, wat vooral een visie op lange termijn is. Als we de democratie niet heruitvinden, dan zullen we er nooit in slagen om de armoede in ons land op te lossen en om het milieu te redden. Hoe minder politici naar de burgers luistert, hoe meer de burger zich afwendt van de politiek.

Misschien hebben we eerst een beetje ontspanning nodig. Daarvoor heb ik een sprookje geschreven: Alexander in Donderland
Mijn verhaal borrelde op na een bezoek aan het lichtfestival Alice in Wonderland in de Zoo van Antwerpen. Het is de moeite waard om te gaan kijken en u onder te dompelen in de gekke wereld van Alice in Wonderland.

“Als je niet weet waar je naartoe wil,
doet het er niet toe welke weg je neemt.”

Verder lezen: https://www.guidodroomt.be/2021/12/12/het-moet-niet-altijd-serieus-zijn/

Op mijn website probeer om zoveel mogelijk nieuwe ideeën te lanceren, om andere benaderingen naar voor te brengen, om opnieuw democratie te verwerven. Ik hoop nog steeds dat partijvoorzitters en hun whizzkids inzien dat het zo niet verder kan en dat er echt iets moet veranderen. Ook vakbonden en patroons moeten hieraan meewerken.
Elke week heb ik wel iets geschreven. Een aantal daarvan waren simpele ideetjes, andere waren wat meer uitgesproken. Een klein aantal hebben, hoop ik, tot denken aangezet.

Hierbij mijn selectie van posts die tot denken zouden moeten aanzetten.

2/2/2021
Wat wij nodig hebben, is een mooie nieuwe maatschappelijke utopie

“Stel dat we een grove kam door het Europese continent zouden halen. De nationale grenzen zouden in de kam blijven hangen. Die lastige dikke haren zouden we verwijderen. De burgers van de Europese regio’s en steden zouden dan een nieuw soort Europa “kunnen bouwen: decentraal, regionaal, niet-nationaal, parlementair, democratisch, duurzaam en sociaal. Dát Europa is een politiek-institutioneel systeem dat precies die samenleving mogelijk maakt waarvan Thomas More ooit droomde: een samenleving waarin geest, deugd en gezondheid in een moderne zin in het middelpunt staan. Deze postnationale democratie bestaat uit een netwerk van Europese regio’s en steden die zich onder de beschermende koepel van een Europese republiek bevinden. De burgers van deze republiek staan politiek gezien op voet van gelijkheid.”

Ulrike Guérot is een in Berlijn gevestigde Duitse politieke denker en oprichter en directeur van het European Democracy Lab. In april 2016 benoemde Donau University Krems Ulrike Guérot tot hoogleraar Europees beleid en de studie van democratie.

10/2/2021
Waarom 13 referentieregio’s een goed idee zijn

Hoe referentieregio’s bepalen? Referentieregio’s (vreselijke naam) zijn een goed idee op voorwaarde dat ze op een goede manier worden opgesteld (wetenschappelijk, dus niet politiek). Dus niet op de manier dat de Heer Somers ze heeft vastgelegd. Om ze vast te stellen gaat men uit van een wetenschappelijke studie zoals de studie van 2001 “De Belgische Stadsgewesten,  2001”, van Sarah Luyten, Etienne Van Hecke van het Instituut voor Sociale en Economische Geografie, K.U.Leuven. Om goed te zijn zou die studie opnieuw moeten gebeuren want de verstedelijking neemt snel toe.
Verder lezen:https://www.guidodroomt.be/2021/02/10/waarom-13-referentieregios-een-goed-idee-zijn/

14/4/2021
Klassenstrijd nog niet gestreden

De strijd van de gele hesjes
“De oude klassenstrijd is een cultuurstrijd geworden, met als inzet de strijd voor het morele kompas van de maatschappij.” 
Jean-Pierre Blumberg, advocaat en docent Universiteit Antwerpen
Verder lezen; https://www.guidodroomt.be/2021/04/14/klassenstrijd/

5/5/2021
Groei-obsessie

Het kapitalistische systeem gaat over groeien. De obsessie op economische groei is mede ontstaan doordat burgers, bedrijven en overheden zich financieren met schuld. Op basis van de verwachting dat het telkens beter zou gaan wordt geld geleend voor uitgaven en investeringen, wat in de toekomst met rente terugbetaald moet worden. Om de aflossingen en rentebetalingen te kunnen blijven betalen bovenop de bestaande consumptie of kosten moet er steeds meer verdiend worden. Een systeem gebaseerd op de utopie van eeuwige groei is voorgeprogrammeerd om zichzelf te vernietigen.
Verder lezen; https://www.guidodroomt.be/2021/05/05/groei-obsessie/

30/6/21
België met een Zwitserse toets

Als we naar een nieuwe structuur voor ons land willen, één die beter beantwoord aan de verwachtingen van de bevolking, dan zullen we moeten zoeken naar eenvoud en duidelijkheid. Politici moeten minder zichtbaar aanwezig zijn in de media (teveel ministers en staatssecretarissen). Er moet vooral minder gepolariseerd worden door de partijen. We kunnen zeker ideeën halen uit het Zwitserse politieke systeem, maar moeten dat niet gewoon overnemen. We moeten zoeken naar oplossingen voor de democratie. De politiek moet terug dichter bij de bevolking. Politici moeten terug respect krijgen voor de burger en omgekeerd. Daarom moeten beslissingen dichter bij de mensen gebracht worden en moet er komaf worden gemaakt met ingewikkelde beslissingsstructuren en verdeling van verantwoordelijkheden. 
Verder lezen;https://www.guidodroomt.be/2021/06/30/belgie-met-een-zwitserse-toets/

25/8/2021
Zoeken naar een groenere wereld

Een doorgedreven keuze voor het ecologische is een vorm van sociaal preventief beleid. We moeten naar een duurzame wereld. We hebben een duurzame wereld als de mens, het milieu en de economie in evenwicht zijn. Het huidige consumptieniveau kunnen we niet lang meer volhouden, want we plegen roofbouw op de natuurlijke rijkdommen.
Verder lezen; https://www.guidodroomt.be/2021/08/25/zoeken-naar-een-groenere-wereld/

17/9/2021
Een nieuwe structuur voor het land onmogelijk? Dringend nodig ja, maar hoe?

“Ook de huidige federale regering botst op de limieten qua bestuur van dit land. Men dient zich zelfs de vraag te stellen of dit land nog wel te regeren valt in een constitutioneel landschap met 198 grondwetsartikels, honderden artikels in daaraan gerelateerde gewone- en buitengewone wetten. Daardoor heeft Kafka toegeslagen en zijn hervormingen uiterst moeilijk te verwezenlijken. In feite slaat de juridische overvloed van regels en procedures haaks op de budgettaire sociaal-economische realiteit van dringende hervormingen.”
Herman Matthijs, Hoogleraar Openbare Financiën UGent
Verder lezen; https://www.guidodroomt.be/2021/09/17/een-nieuwe-structuur-voor-het-land-onmogelijk-dringend-nodig-ja-maar-hoe/

18/9/2021
Belgisch Kafkaiaans Instituut ontwarren

Als we naar een nieuwe structuur voor ons land willen, één die beter beantwoord aan de verwachtingen van de bevolking, dan zullen we moeten zoeken naar eenvoud en duidelijkheid. Politici moeten minder zichtbaar aanwezig zijn in de media (veel te veel ministers en staatssecretarissen die hun zegje komen doen op tv). Er moet vooral minder gepolariseerd worden door de partijen. We kunnen zeker ideeën halen uit het Zwitserse politieke systeem, maar moeten dat niet gewoon overnemen. We moeten zoeken naar oplossingen voor onze democratie. De politiek moet terug dichter bij de bevolking. Politici moeten terug respect krijgen voor de burger en omgekeerd. Daarom moeten beslissingen dichter bij de mensen gebracht worden en moet er komaf worden gemaakt met ingewikkelde beslissingsstructuren en verdeling van verantwoordelijkheden.  
Verder lezen; https://www.guidodroomt.be/2021/09/18/belgisch-kafkaiaans-instituut-ontwarren/

23/9/2021
De 21 Districten van het nieuwe België

Uitgangspunt voor het bepalen van de nieuwe districten is de studie uit 2001 “De Belgische Stadsgewesten,  2001”, van Sarah Luyten, Etienne Van Hecke van het Instituut voor Sociale en Economische Geografie, K.U.Leuven.  Aangezien de studie van 2001 is zou het een goed idee zijn om deze opnieuw uit te voeren en de definitieve verdeling van de regio’s te bepalen.
De nieuwe districten zijn gecreëerd op basis van de centrumsteden en hun  stadskern, kernstad, agglomeratie, banlieue en forensen-woonzone als basis. Deze zijn dan aangevuld met gemeenten die meestal via gewestwegen deze centrumsteden kunnen bereiken. Uiteraard is zo’n samenstelling altijd arbitrair, vooral omdat over deze landelijke gemeenten geen studiewerk bestaat.  Op die manier kwam ik tot 13 stadsregio’s aangevuld met een district rond Brussel met Vilvoorde en Halle als steden. Het kustgebied is samengebracht omdat dit zijn specifieke problemen heeft, met Oostende als centrumstad.  
Verder lezen; https://www.guidodroomt.be/2021/09/23/de-20-districten-van-het-nieuwe-belgie/

16/11/2021
En wat als we anders naar de inkomsten kijken

‘Jobs, jobs, jobs of 80 % werkzaamheidsgraad, of langdurig zieken moeten terug aan het werk of de pensioenleeftijd moet omhoog.’ Al deze kreten zijn ingegeven door een grote bezorgdheid over de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Iedereen wil het systeem behouden zoals het is, maar dat is op termijn niet houdbaar. Dus moeten we zoeken naar andere oplossingen.
Verder lezen; https://www.guidodroomt.be/2021/11/16/en-wat-als-we-anders-naar-de-inkomsten-kijken/

23/11/2021
En wat als we anders kijken naar inkomen

Armoede is een groot en complex probleem. Om armoede echt aan te pakken moet je aan de knoppen draaien van onze arbeidsmarkt, fiscaliteit en sociale zekerheid. Wat er eerst en vooral nodig is: de politiek moed om er iets aan doen NU. Een ander complex probleem is onze sociale zekerheid, die voortdurend met tekorten functioneert, maar die vooral veel te complex voor de mensen is al was het maar om te weten waarvoor ze in aanmerking komen. Daarenboven worden mensen in hokjes geplaatst, wat zeker niet goed is voor de betrokkenen. Iedereen heeft recht op respect en waardigheid, maar ook op een zekerheid om veilig te kunnen leven en te beschikken over de basis: voeding, kleding en een woning. In Maslow’s piramide zijn dit de onderste twee niveau’s lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid.
Verder lezen; https://www.guidodroomt.be/2021/11/23/en-wat-als-we-anders-kijken-naar-inkomen/

30/11/2021
Een nieuwe toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen

Onze jongeren beginnen hun leven met heel veel obstakels: moeilijkheden om hun studies te betalen, moeilijkheden hij het zoeken van een eerste job of het vinden van een woonst, enzoverder. Vooral de jongeren van de lagere klasse worden hierdoor geplaagd, maar zij zijn niet de enige. Geef ze hun autonomie terug, laat ze zelf beslissen hoe ze hun leven willen voeren.
Verder lezen: https://www.guidodroomt.be/2021/11/30/een-nieuwe-toekomst-voor-onze-kinderen-en-kleinkinderen/

Last Modified on 30 december 2021
This entry was posted in Overige
Bookmark this article The best of 2021

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *