Hoe Europese Verkiezingen organiseren?

Een eerste stap naar een echte Europese democratie is het gelijke kiesrecht. Iedere burger van de Europese Federatie heeft gelijke rechten, die zij uitoefenen via de door hen gekozen vertegenwoordigers van hun regio. De regio’s hebben een evenredige vertegenwoordiging in het Congres. Voor alle regio’s moet er een stemplicht komen, want stemmen is een burgerplicht. […]

Over globalisatie is er veel te zeggen

“Als je voor een klein inkomen moet concurreren tegen nog goedkopere buitenlandse arbeidskrachten, dan is migratie een bedreiging. Als de overheid niet in staat blijkt de baten van de globalisering goed te verdelen, de markt eerlijk in te richten of om te gaan met de effecten van automatisering, dan is dat opnieuw een bedreiging voor […]

Neem het niet langer

Volgens de oude formule is de manier om in deze wereld vooruit te komen om hard te werken en flink te sparen en respect te tonen, beleefd, bereidwillig en heel meegaand te zijn ten aanzien van je superieuren. Je zult er tot je verbijstering achterkomen, dat de hoge heren uit het bedrijfsleven een stelletje piraten […]

De Europese Federatie in de praktijk

De Europese burgers zullen lid blijven van een bepaalde samenleving of regio, maar zullen gelijktijdig ook een Europees eID en paspoort krijgen. Zij zijn burgers van een bepaalde regio maar met een Europees paspoort. Het is voor de hand liggend dat er voor de Europese Federatie één ambassade komt in vervanging van de ambassades van […]

Brussels, a real European Capital City

“De Brusselse agglomeratie vormt de bron voor een flink stuk van onze nationale welvaart, en als Vlaanderen Brussel wil verkwanselen, dan zal dit een gigantische kostprijs hebben.”Marc Hooghe, Hoogleraar KU Leuven in De Morgen  De heer Stabenow (Duitse Brusselaar en correspondent voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung) vindt het goed dat er een Brussels bewustzijn begint […]

Kopen, kopen, kopen

“We worden overgehaald om geld dat we niet hebben uit te geven aan dingen die we niet nodig hebben om een vluchtige indruk te maken op mensen om wie we niet geven.” Tim Jackson (1957) is een Britse ecologische econoom en hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Surrey. Hij is de directeur van het […]

Particratie en heel veel belastingsgeld

Recente problemen binnen de OpenVLD bewijzen dat er iets mis is met de ethiek van onze partijen. Niet het algemeen belang is belangrijk maar wel het eigen belang van de partij en de partijleden. Dat de particratie onze democratie stilaan dood maakt, is voor velen al een zekerheid. Maar wat kunnen we er aan doen. […]

Het nieuwe politieke lichaam

“Het nieuwe politieke lichaam, de politieke bovenbouw van Europa, kan niet bestaan zonder economische en sociale onderbouw. De voorwaarde voor de beëindiging van de Europese burgeroorlog is de beëindiging van de euro- en bankencrisis. De politieke heroprichting van Europa vooronderstelt een gemeenschappelijke eed op de financiën. Eurobonds, Europese werkloosheidsverzekering en schuldsanering zijn daarvoor de drie […]

Laten we opnieuw beginnen

“Laten we opnieuw beginnen met revolutionaire dromen: dat we onze verslaving aan economische groei kunnen inruilen voor immateriële bloei. Dat we hebzucht kunnen vervangen door ontwikkeling. Stijgende aandelenkoersen door natuur. Zelfvernietiging door geborgenheid. De langzame verwoesting van de aarde door de rijkdom van het genoeg.” Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist. Asha ten Broeke is een Nederlands […]

Wat wij nodig hebben, is een mooie nieuwe maatschappelijke utopie

“Stel dat we een grove kam door het Europese continent zouden halen. De nationale grenzen zouden in de kam blijven hangen. Die lastige dikke haren zouden we verwijderen. De burgers van de Europese regio’s en steden zouden dan een nieuw soort Europa “kunnen bouwen: decentraal, regionaal, niet-nationaal, parlementair, democratisch, duurzaam en sociaal. Dát Europa is […]

Het Europa dat ons voor ogen staat

“Het Europa dat ons voor ogen staat, zal geen verbond van natiestaten zijn, en meer dan slechts een gemeenschappelijke economische ruimte. Europapolitiek betekent het ondersteunen en bevorderen van de regionale politiek, met uiteindelijk een grondwet van Europa als een netwerk van vrije regio’s, en dat betekent: de overwinning van de ongelijke balans tussen grote en […]