De weg naar Autocratie

In turbulente tijden gaan mensen nog meer dan anders op zoek naar leiders die zelfverzekerdheid uitstralen. Bovendien zullen zulke leiders in die periodes ook makkelijker opstaan. Het zijn leiders die duidelijkheid en veiligheid beloven. Al zal dat in de praktijk meestal een vals gevoel van veiligheid blijken. Dat kan ook moeilijk anders. De complexiteit van […]

Onderdrukking

Wij willen niet eeuwig het onderdrukte volk zijn, in dienst van de westerse consumptie. Elk van ons moet zijn persoonlijke consumptie bijsturen maar nog veel belangrijker is het dat de bedrijven het roer omgooien en anders gaan produceren. Ze zeggen voortdurend dat zij inspelen op onze vraag. Dat klopt niet. De vraag wordt ons opgedrongen.” […]

Wijsheid en Redelijkheid staan voor Rechtvaardig zijn

“Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.” Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 1869-1948 Rechtvaardigheid is billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid. Rechtvaardigheid is verbonden met een gevoel, een emotie, die bepaalt hoe wij tegenover een bepaalde situatie of keuze staan. Van jongs af aan hebben wij een ‘rechtvaardigheidsgevoel’. Vaak zal niet het woord ‘rechtvaardig’ vallen, maar het […]

Wijsheid en Redelijkheid staan voor Kwaliteiten van het hart gebruiken

“Heart-Based Living verwijst naar alle intenties en acties waarbij de kwaliteiten van het hart in het dagelijks leven tot uitdrukking komen. Deze hart kwaliteiten zijn bijvoorbeeld waardering en zorgen voor anderen, vriendelijk zijn voor de mensen om je heen, en iets terug geven aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk om op deze manier het lijden […]