Oorlog

Oorlog is een plek waar jonge mensen die elkaar niet kennen en niet haten, elkaar vermoorden door de beslissing van oude mannen die elkaar kennen en elkaar haten, maar die elkaar niet vermoorden.

IPCC-rapport : De oplossingen zijn bekend, politieke wil is nu het ontbrekende ingrediënt

4 april. Het IPCC publiceert vandaag haar laatste deel van het drieledige rapport. Nadat ze in haar vorige rapport wees op de desastreuze gevolgen van klimaatverandering, toont het nieuwe IPCC-rapport hoe we verdere ontwrichting kunnen voorkomen.  We beschikken vandaag over de kennis, de middelen en het draagvlak om het...

Leven aan de vooravond van de klimaatcatastrofe

Hoewel de belangstelling voor kolonisatie de laatste jaren overal in het Westen groeiende is, beperkt die zich meestal tot het historische kolonialisme’. De manier waarop we vandaag de toekomst koloniseren krijgt nauwelijks aandacht. Wij gedragen ons als de kolonisatoren van de toekomstige generaties.” David Van Reybrouck, cultuurhistoricus, archeoloog en...

Vrijheid boezemt ons angst in

Daarom vluchten we in religieuze orthodoxie, fascisme of conformisme. Maar alleen in vrijheid kunnen we echt liefhebben en leven. Iemand die het leven liefheeft laat zich niet verleiden tot necrofiele machts- geweldsfantasieën: die beschouwt zichzelf als wereldburger en sluit de gehele menselijke familie in zijn armen.” Erich Fromm, (Frankfurt...

De ik-tiran

Met de komst van de sociale media werd de ik-tiran geboren. Op sociale media kan iedereen een wereld creëren waarin zijn eigen woorden centraal staan en anderen niet meer meetellen. Het is hoog tijd om de samenleving hiervan te genezen, door mensen op een alternatieve wijze te laten leven.”...

Windhanen

De westerse leiders zijn windhanen, geen kompassen. Ze weigeren toe te geven dat kwaad nog steeds bestaat en dat het in de meest absolute termen moet worden bekampt. In plaats van ermee te onderhandelen. Ze luisteren naar hun volk, dat rijk en zelfvoldaan is en geen enkel gevoel voor opoffering...